Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Poznania

Informujemy, że z dniem 18 grudnia 2016 została wyłączona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Poznania pod adresem esp@um.poznan.pl. Klienci Urzędu Miasta, którzy są zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z UMP, są proszeni do kontaktu z Urzędem za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Urząd Miasta Poznania posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). 

/UMPoznan/SkrytkaESP - skrytka domyślna, powiązana z formularzem pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Zachęcamy do kontaktu z Urzędem za pośrednictwem platformy ePUAP pod następującymi adresami skrytek elektronicznej skrzynki podawczej (udostępnione są skrytki dedykowane dla poszczególnych zakresów spraw):

/UMPoznan/Km - w sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w zakresie spraw pojazdów i kierowców;

/UMPoznan/SC - w sprawach prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego;

/UMPoznan/Fn - w sprawach prowadzonych przez Wydział Finansowy;

/UMPoznan/UA - w sprawach prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury;

/UMPoznan/SO - w sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w zakresie spraw obywatelskich;

/UMPoznan/DGR - w sprawach prowadzonych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.