Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Medal nagrodowy srebrny (mały) PWK w Poznaniu, proj. Kazimiera Pajzderska

Niepodległa: Poznań po Powszechnej Wystawie Krajowej

2018-12-15 ( sobota )
12:00
Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, Poznań

Wielki sukces Powszechnej Wystawy Krajowej, odnotowany także w prasie zagranicznej, zamykał jeden rozdział w historii miasta i otwierał kolejny. Na usta ciśnie się pytanie - co było później? Jak PeWuKa zmieniła życie poznaniaków? Czy pomyślność tego przedsięwzięcia naznaczyła powodzeniem losy miasta w następnej dekadzie aż do wybuchu II wojny światowej? Chociaż wnioski wydawać mogą się oczywiste, warto zebrać wszystkie dostępne na ten temat informacje, by udzielić pełnej odpowiedzi. Zanim jednak to nastąpi, pokrótce przedstawiona zostanie sama PeWuKa jako punkt wyjścia historii miasta w ostatnim dziesięcioleciu II RP. Ta część wykładu zilustrowana zostanie medalami, wisiorami i innymi pamiątkami quasi-numizmatycznymi, wyprodukowanymi z okazji wystawy w 1929 r. Będą to zarówno dzieła uznanych artystów (Kazimiera Pajzderska, Jan Wysocki), jak i prace anonimowe, mające obecnie przede wszystkim wartość historyczną. Związane z PeWuKą przykłady drobnego reliefu, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, charakteryzują się dość ujednoliconą ikonografią. Widzimy na nich zarówno symbole dotyczące rzemiosła, przemysłu i rolnictwa, jak również reprezentacyjne - związane z Poznaniem i PeWuKą - budowle. Prezentacja multimedialna towarzysząca wykładowi przedstawi wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania.

prowadzenie: Justyna Żarczyńska, dr Witold Garbaczewski

wstęp wolny

Wydarzenie towarzyszy wystawie Narodziny nowoczesnego miasta

Więcej na temat programu z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości można znaleźć na podstronie, pod linkiem: 1918-2018. Wolność. Kocham i rozumiem

Więcej informacji na temat ogólnopolskiego programu Niepodległa pod linkiem niepodlegla.gov.pl

Zobacz www.mnp.art.pl