Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo Klubu Jagiellońskiego

Debata Klubu Jagiellońskiego: Krótkie spodenki? Niewykorzystany potencjał harcerstwa

2019-03-04 ( poniedziałek )
18:00-20:00
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Franciszka Ratajczaka 38/40, Poznań

Goście debaty:

  • Tomasz Łęcki - historyk, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, w przeszłości harcmistrz, zuch, harcerz, instruktor ZHP i uczestnik nielegalnego Ruchu Harcerskiego oraz Duszpasterstwa Harcerskiego, członek założyciel ZHR; drużynowy 17 PDH, twórca środowiska w Murowanej Goślinie, hufcowy, szef Szkoły Instruktorskiej, Członek Rady Naczelnej i Głównej Kwatery Harcerzy ZHR; obecnie członek Koła Przyjaciół Harcerstwa.
  • Grzegorz Skrukwa - doktor habilitowany nauk historycznych, prof. UAM w Instytucie Wschodnim UAM, przez wiele lat instruktor ZHP (podharcmistrz) m.in. drużynowy 11 Poznańskiej Drużyny Harcerzy i komendant Szczepu "Leśni" działającego na Ratajach w Poznaniu, wielokrotnie komendant obozów letnich, członek Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, redaktor naczelny niezależnego ogólnopolskiego pisma "Harcerz Rzeczypospolitej", współpracownik miesięcznika ZHP "Czuwaj".
  • hm. Ryszard Polaszewski - instruktor Hufca ZHP Gniezno od 1988 roku. Zastępca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą. Szef pionu męskiego w 44 Szczepie Harcerskim "Krzemień". Założyciel 44 Szczepu Harcerskiego "Krzemień". Wieloletni drużynowy 44 DW "Krzemień 66" oraz 44 DHyS "Kolumbowie" i 44 DHy "Baszta". Współautor metodyki wędrowniczej i publikacji na ten temat. W przeszłości drużynowy, komendant szczepu, programowiec, skarbnik i komendant Hufca Gniezno, z-ca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, członek RN ZHP i GK ZHP, szef wydziału wędrowniczego GK, komendant Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP. Posiada Złotą Odznakę Kadry Kształcącej. Z wykształcenia historyk i pedagog.

Wstęp wolny.

Zobacz www.facebook.com/events/407807153372261/