Na grafice, na żółtym tle twarz ks. Tischnera

Dramat jako kategoria filozoficzna - cykl spotkań z filozofią.

2021-03-11 ( czwartek )
18:00-19:30
Online

Celem wykładów: "Wokół «filozofii dramatu» ks. Józefa Tischnera" jest prezentacja najważniejszych zagadnień filozoficznych, którymi zajmował się krakowski myśliciel, a także zaproszenie do dyskusji obejmującej ważne tematy aktualne.
Praktyczna wartość filozofii polega na nieustannym kształtowaniu własnych poglądów oraz na uczestnictwie w dialogu, opartym na otwartości, szczerości i szacunku wobec siebie i innych uczestników spotkania.
Spotkania mają formę wykładów z dyskusją. Tematem tego wykładu będzie: Określenie podmiotu w filozofii Martina Heideggera
Zajęcia poprowadzi: Stefan Szary - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii, wykładowca akademicki. Obszary zainteresowań naukowych: filozofia egzystencji, fenomenologia i hermeneutyka egzystencjalna.
Wydał m.in.: Człowiek - podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera (2005), Pytając o Boga. Refleksja z bł. Janem Pawłem II (2013), Szlakami Sørena Kierkegaarda. W dwusetną rocznicę urodzin filozofa (2013), Impresje egzystencjalne. Rozważania filozoficzne (2013), Mądrość Gór. Czternaście dni w Szklarskiej Porębie (2019).

Link do wydarzenia zostanie podany tutaj.

opr.sw

Zobacz https://www.ksiegarniazbajki.pl/