Wystawa "Z kolegiatą w tle..."

W ramach współpracy Miasta i Uczelni, Miasto Poznań zorganizowało wystawę prac studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy pod kierunkiem dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej
z Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej opracowywali  koncepcję tymczasowego zagospodarowania placu Kolegiackiego tak aby pokazać możliwości wykorzystania przestrzeni w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, a przed rozpoczęciem prac budowlanych wg. wytycznych przygotowanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Prezentacja prac odbyła się 20 marca 2017r. na parterze przed salami sesyjnymi w gmachu Urzędu Miasta.

sieci społecznościowe