Katalog nawierzchni chodników

Staraniem Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Komisji Rewitalizacji Rady Miasta przy merytorycznym wsparciu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków został stworzony katalog nawierzchni chodników dla centrum miasta.

Katalog ten ma za zadanie poprawić stan techniczny chodników w historycznym obszarze miasta oraz w ścisłym Śródmieściu aby podnieść estetykę przestrzeni miejskiej.

Katalog jest materiałem pozwalającym wszystkim instytucjom oraz innym inwestorom, zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi nawierzchni chodników w tych obszarach miasta, w których planowane jest lub ma miejsce bieżące działanie inwestycyjne, w celu zachowania istniejących tam kompozycji i rodzaju nawierzchni albo ich zmiany zgodnie z konkretnymi wskazaniami ujętymi w Katalogu.

Zawartość katalogu będzie uzupełniana o rozwiązania nawierzchni chodników rekomendowane do zastosowania w pozostałych dzielnicach miasta.