Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania zastąpiła dotychczas obowiązującą od 1999 r. Politykę Transportową Miasta. Nowy dokument wyznacza kierunki rozwoju w dziedzinie transportu w sposób strategiczno - polityczny, jednakże główny nacisk kładzie na mieszkańca miasta - uczestnika podróży - pasażera. Dokument zwraca uwagę, że samo pojęcie transportu ulega przekształceniu, a tradycyjne granice między pojazdem, infrastrukturą i użytkownikiem stają się coraz mniej wyraźne. Obecnie środki transportu nie znajdują się w centrum uwagi, w dużej mierze z powodu zwiększonej łączności i automatyzacji - to użytkownik w coraz większym stopniu znajduje się w centrum znacznie elastyczniejszego i bardziej zintegrowanego systemu mobilności. Oprócz szeregu twardych inżynierskich danych dotyczących różnych wskaźników i mierników zawartych w przedmiotowym dokumencie, które mają wspomagać proces monitorowania polityki mobilności i jej wdrażania, zasadniczym elementem jest dążenie do zadowolenia mieszkańców-pasażerów z systemu transportowego. Dokument wskazuje przejrzysty kierunek do prowadzenia odpowiednich działań i podejmowania trafnych decyzji oraz zapewni ciągłe dostosowywanie systemu do potrzeb mieszkańców, stawiając na ekologiczną, bezpieczną i społecznie ergonomiczną mobilność.

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania została przyjęta wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/894/VIII/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

Załączniki