Raport z konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy węzłami "Podolany" i "Koszalińska" wraz z budową przedłużenia al. Solidarności" w Poznaniu.

Przebudowa ulicy Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92, rozbudowa alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Piła były przedmiotem konsultacji społecznych trwających od 29 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r.

Inwestycja, z uwagi na szeroki zakres, podzielona została na trzy etapy realizacyjne. Pierwsze dwa obejmowały między innymi budowę wiaduktu kolejowego nad linią kolejową Poznań - Piła, przedłużenie al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Witosa do ul. Lutyckiej, połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką ora budowę węzłów Podolany i Koszalińska. W trzecim etapie układ drogowy miałby zostać rozbudowany z jednojezdniowego do dwujezdniowego.

W okresie od 29 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r. na stronie ZDM w zakładce Projekty drogowe dostępne były materiały dotyczące konsultacji. Ponadto koncepcja została zaprezentowana mieszkańcom Poznania podczas spotkania, które odbyło się  10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15.

Z uwagi na szczególnie duże zainteresowanie, zdecydowano o wydłużeniu konsultacji społecznych o dodatkowe 3 tygodnie, do 9 lutego 2018 r. W tym czasie zainteresowane osoby mogły podzielić się swoimi propozycjami zmian wysyłając m.in. wiadomość email na adres koszalinska@zdm.poznan.pl.

Podczas spotkania z mieszkańcami, jak również w pismach i wiadomościach uczestnicy konsultacji społecznych najczęściej zwracali uwagę m. in. na konieczność poszerzenia zakresu inwestycji o budowę wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Golęcińskiej, budowę węzła Koszalińska w pierwszym, a nie drugim etapie czy też potrzebę rozbudowy ul. Wojska Polskiego. Łącznie do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 76 zgłoszeń, z których wyodrębniono 65 propozycji zmian.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag koncepcja została poszerzona o nowy etap 1.2, łączący w sobie rozwiązania z etapu 1, część propozycji z etapu 2 oraz uwzględniający wybrane postulaty mieszkańców. Plan sytuacyjny prezentujący etap 1.2 został zaprezentowany 1 marca 2018 roku przedstawicielom rad osiedli Strzeszyn, Podolany i Sołacz na spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich. W spotkaniu tym uczestniczył również Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski.

W oparciu o zgłoszone propozycje oraz w wyniki rozmów z radami osiedli, spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, projektantem oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich zdecydowano, że w dalszych pracach nad dokumentacją projektową uwzględnione zostaną poniższe zmiany:

1. Wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej będzie przedmiotem osobnego opracowania koncepcyjnego. Na jego realizację w terenie Miasto będzie się starało pozyskać dofinasowanie zewnętrzne we współpracy z PKP w ramach programu na likwidację jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami.

2. W etapie 1.2 zrezygnowano budowy wiaduktu nad ul. Szczawnicką. Zostanie jednak utrzymana pierwotnie projektowana niweleta nasypu pod ul. Lutycką, aby umożliwić budowę wiaduktu przy rozbudowie układu drogowego do dwujezdniowego - przeprawa nad ul. Szczawnicką będzie wtedy niezbędna.

3. Zdecydowano o włączeniu do etapu 1.2 koncepcji budowy połączenia ul. Koszalińskiej z ul. Lutycką, która umożliwi przejazd z zachowaniem wszystkich relacji (Strzeszyn - centrum, Strzeszyn - Podolany / Piątkowo, Strzeszyn - Wola i w przeciwnych kierunkach).

4. W etapie 1.2 uwzględniono również budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej i Literackiej.

5. Zdecydowano o przywróceniu w szczegółowej dokumentacji projektowej ślepego wlotu skrzyżowania na łuku ul. Podolańskiej.

6. Zakres inwestycji poszerzono o budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej do projektowanego skrzyżowania z ul. Golęcińską, budowę połączenia rowerowego pomiędzy projektowanym skrzyżowaniem ul. Koszalińskiej i ul. Golęcińskiej z drogą rowerową kończącą się po zachodniej stronie projektowanego wiaduktu nad linią kolejową do Piły, a także zastąpienie pochylni przy wiadukcie kolejowym tzw. ślimakiem, zgodnym ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania.

Rozwiązania dotyczące dróg rowerowych wskazane w punkcie 6 zostały zaproponowane już po zakończeniu prac nad etapem 1.2 koncepcji i dlatego zostaną włączone do dokumentacji na kolejnym etapie projektowania.

Zestawienie wszystkich uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych wraz z odpowiedziami oraz materiał graficzny prezentujący zakres etapu 1.2 stanowią załącznik do niniejszego podsumowania. Podsumowanie zawarte jest również na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Zapraszamy do zapoznania  się z raportem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej