"Smochowice - Sianowska", część A, I etap - 6 czerwca 2019

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Smochowice - Sianowska", część A w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w czwartek, 6 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 57 na ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 28 czerwca 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Angelika Maik - koordynator projektu, tel. 61 639 64 85.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej