Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka

Konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum - etap I trwały od 14 do 28 lutego 2020 r.

Pełna nazwa projektu to: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

PROJEKT "PROGRAM CENTRUM - etap II" obejmie budowę trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie infrastruktury rowerowej.

W ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie konsultacyjne w dniu 18 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 75, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu, w którym bardzo licznie wzięli udział mieszkańcy i przedsiębiorcy.

W czasie konsultacji można było zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi:

  • bezpośrednio podczas spotkania;
  • drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Bardzo serdecznie Państwu za nie dziękujemy!

Rozwiązania projektowe staną się ostatecznymi po przeanalizowaniu ich przez Zespół Projektowy, poszczególne Jednostki UMP oraz gestorów sieci. Następnie zostaną Państwu one udostępnione na przełomie II i III kwartału br. na stronie www.projektcentrum.pl

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji, który zamieszczamy poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej