Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum - etap II.

Pełna nazwa projektu to: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

PROJEKT "PROGRAM CENTRUM - etap II" obejmie budowę trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie infrastruktury rowerowej.

Wartość inwestycji "PROGRAM CENTRUM - etap II" oszacowana została na kwotę 130 000 000 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wynosi 59 049 593 zł.

Celem konsultacji jest zapoznanie i uzyskanie opinii mieszkańców Pozniania na temat przygotowanej koncepcji budowy trasy tramwajowej.

Teren objęty konsultacjami to obszar ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi do ul. 27 Grudnia.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 28 lutego 2020 roku.

W tym czasie będzie można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi:

  • bezpośrednio podczas spotkania;
  • drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 18 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 75, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi, propozycje, opinie będą stanowiły wkład społeczny w podejmowaniu decyzji w zakresie opracowania projektu budowlanego budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka.
Poniżej zamieszczamy harmonogram inwestycji i koncepcję budowy trasy tramwajowej.

Informacje dotyczące Projektu Centrum znajdziecie Państwo na specjalnie dedykowanej stronie : www.projektcentrum.pl   TU.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej