Złota Rączka dla Seniora

W ramach programu "Złota Rączka dla Seniora" emeryci w wieku 65+, zamieszkujący na terenie Poznania, mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, takich jak:

  • drobne naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka);
  • drobne naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów.

Program dedykowany jest w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym czy dysponującym niskim dochodem.

Zgłoszenia do programu Złota Rączka przyjmuje Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.