Niniejszy serwis poświęcony sprawom gospodarowania odpadami na terenie Miasta Poznania opracowywany jest przez:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Komunalnej

Oddział Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

II piętro, pok. 217, 218, 219

e-mail: gk@um.poznan.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  ↓

Kierownik Oddziału Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów - tel. 61 878 41 64

- Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) / Spalarnia odpadów

  • stanowisko ds. systemu gospodarki odpadami - tel. 61 878 58 65
  • stanowisko ds. finansowych i monitoringu - tel. 61 878 50 14
  • stanowisko ds. analiz i raportów -  tel. 61 878 50 53
  • stanowisko ds. infrastruktury - tel. 61 878 50 33

- Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych / Biokompostownia

  • stanowisko ds. monitoringu odpadów - tel. 61 878 55 37
  • stanowisko ds. systemu gospodarki odpadami - tel. 61 878 58 65