Urząd Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Komunalnej

Oddział Instalacji Komunalnych

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

61-441 Poznań

III piętro, pok. 324, 326, 327, 328

e-mail: gk@um.poznan.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  ↓

Kierownik Oddziału Instalacji Komunlanych - tel. 61 878 50 14

- Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) / Spalarnia odpadów

  • stanowisko ds. finansowych i monitoringu - tel. 61 878 55 67 / tel. 61 878 57 38
  • stanowisko ds. analiz i raportów -  tel. 61 878 50 53
  • stanowisko ds. infrastruktury - tel. 61 878 50 33
  • stanowisko ds. rozliczania instalacji - tel. 61 878 58 65

- Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych / Biokompostownia

  • stanowisko ds. rozliczania instalacji - tel. 61 878 55 37, 61 878 58 65