Oddział Energetyki Miejskiej

Do zadań Oddziału Energetyki Miejskiej należy:

 • współpraca z przedsiębiorstwami sektora energetycznego w opracowywaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta;
 • kompleksowa organizacja grupowego zakupu energii elektrycznej dla uczestników grupy zakupowej;
 • kompleksowa organizacja grupowego zakupu paliwa gazowego dla uczestników grupy zakupowej;
 • optymalizacja dostaw ciepła dla miejskich jednostek organizacyjnych;
 • monitorowanie efektów działania grup zakupowych - grupowego zakupu energii elektrycznej i grupowego zakupu paliwa gazowego;
 • wdrażanie projektów optymalizujących zużycie mediów w budynkach miejskich;
 • współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Mieście;
 • inicjowanie działań zwiększających efektywność energetyczną obiektów miejskich;
 • prowadzenie działań z zakresu edukacji energetycznej;
 • budowanie strategii energetycznej Poznania,
 • przyjmowanie i obsługa deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej