Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I wydał postanowienie nr 852/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść postanowienia dostępna jest na stronie Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Poznaniu.

Składy komisji utworzonych na terenie miasta Poznania przedstawione są na stronach 254 - 512.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I wydał postanowienie nr 853/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść postanowienia dostępna jest na stronie Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Poznaniu.