Dla świadków przemocy

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia bliskich. Każdy, kto jest świadkiem przemocy czy podejrzewa, że ktoś jej doświadcza, zgodnie z prawem zobowiązany jest do działania. Często bowiem tylko reakcja postronnej osoby może pomóc przerwać "zamknięty krąg" przemocy domowej. Z kolei bierność świadków niestety może doprowadzić do tragedii. Nie bądź więc obojętny. 

Pamiętaj, że przemoc zdarzyć się może w każdej rodzinie, niezależnie od jej poziomu wykształcenia czy sytuacji ekonomicznej. 

Jeśli znasz osobę, która doświadcza przemocy i czujesz się na siłach, możesz spróbować z nią porozmawiać - wysłuchać, zapewnić, że jej wierzysz, przekonać, że ma prawo szukać pomocy, wesprzeć informacjami, gdzie może ją znaleźć.

Jeśli przemoc dotyczy osoby Tobie nieznanej lub masz opory przed rozmową, możesz spisać niepokojące Cię fakty i przekazać te informacje odpowiednim służbom. To może być policja, MOPR czy inne organizacje pomagające w takich sytuacjach (więcej w zakładce specjalistyczna pomoc).

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, osoby starszej czy z niepełnosprawnością,  nie zwlekaj - to szczególnie bezbronne osoby, które często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy.

Pamiętaj, że każdego zgłoszenia o podejrzeniu przemocy można dokonać również anonimowo.