Wytyczne dla automatów przechowujących przesyłki
lub innych automatów sprzedających, na gruntach miejskich.

Automaty przechowujące przesyłki stanowią nieodłączną część naszego życia.
Szczególnie w dobie pandemii doceniliśmy ich funkcjonalność
- są blisko naszego miejsca zamieszkania i pracy, nie musimy
umawiać się na odbiór paczki, są po prostu wygodne. 

Od kilku miesięcy obserwujemy ich gwałtowny rozwój. Pojawiają się wszędzie.
Cenimy  je za to, ale z drugiej strony ich spora liczebność, a także rozrastająca
się konkurencja (np. książkomaty) sprawiły, że zaczęliśmy zwracać uwagę na
ich estetykę, położenie, jakość.  Miasto Poznań dąży do zachowania wysokiej
jakości przestrzeni. Pojawiające się w niej elementy, takie jak automaty
przechowujące przesyłki, zaczynają być coraz bardziej widoczne, w skrajnych
przypadkach szpecąc tereny dzielnic.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, a także mając na uwadze
piękno miasta, opracowane zostały niniejsze wytyczne wraz z dobrymi praktykami.
Liczymy, że przyczynią się one do zwiększenia estetyki miejsc, w których będą
lokalizowane automaty przechowujące przesyłki lub inne urządzenia tego typu.

Pragniemy  by rozwój nowych narzędzi i możliwości był nieodłącznie związany
z podnoszeniem jakości oraz wartość usług w Mieście.

Załączniki