Zasady umieszczania plakatów wyborczych - Eurowybory 2024

6 maja 2024 r. Prezydent Miasta Poznania wydał komunikat w sprawie wyznaczenia miejsc i zasad umieszczania na terenie miasta Poznania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść komunikatu dostepna jest na stronie BIP Miasta.