Informacja o dodatkowym terminie składania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji

Urząd Miasta Poznania informuje, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu I wyznaczył dodatkowy termin dla pełnomocników komitetów wyborczych, na składanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia można składać do 15 maja 2024 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.        

Wykaz okw, do których przysługuje uzupełnienie jest dostępny w informacji Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 13 maja 2024 r.

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, sala nr 10.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Treść komunikatu dostępna jest również na stronie BIP Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Informacja o dodatkowym terminie składania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji
  • Zgłaszanie kandydatów do OKW przez komitety