Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej powinien dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub podać date wznowienia składając wniosek o zawieszniu.

Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub za pośrednictwem portalu CEIDG.

W Poznaniu miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań
Sala obsługi (parter)

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podana we wniosku CEIDG-1 jest pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej. Taki wniosek przedsiębiorca może złożyć w każdej chwili. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 30 dni zawieszenie będzie nieskuteczne.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do CEIDG z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu wznowienia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku!

Dokonanie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest bezpłatne!

Więcej informacji na stronie CEIDG lub biznes.gov.pl.