Pracodawca do 31 stycznia ma czas na PIT-11
 

Pracodawca do 31 stycznia ma czas na PIT-11

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali w 2019 r. osoby fizyczne, muszą sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Na przesłanie ich do urzędu skarbowego mają czas do 31 stycznia 2020 r. W tym roku muszą oni również pamiętać o poprawnym wpisaniu ulgi dla młodych pracowników (do 26 r. ż.).

czytaj więcej
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił kolejny lokal dla beneficjentów programu Zaułek Rzemiosła
 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił kolejny lokal dla beneficjentów programu Zaułek Rzemiosła

Program Zaułek Rzemiosła jest koordynowany przez Miasta Poznania i powstał, aby wspierać proces rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów Poznania. Celem programu jest również promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczym.

czytaj więcej
Zasady sporządzania biznesplanu
 

Zasady sporządzania biznesplanu

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

czytaj więcej
Otwarty konkurs na rok 2020 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 

Otwarty konkurs na rok 2020 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  19 listopada 2019 r. w sprawie  Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 25/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

..............................................................................................................

W OBSZARZE

Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości

w roku 2020

czytaj więcej
Rozwój organizacji MŚP: Budowanie zaangażowania pracowników w cele organizacji
 

Rozwój organizacji MŚP: Budowanie zaangażowania pracowników w cele organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji i Poznań Biznes Partner zapraszają na konferencję z cyklu Rozwój organizacji MŚP: 

Budowanie zaangażowania pracowników to sztuka wymagająca wielu aktywności w różnych obszarach organizacji. Kluczowe jest jednak zachowanie balansu pomiędzy relacjami pracowników w firmie, a efektywnością w osiąganiu celów organizacji. Na konferencji poruszymy kwestie związane z budowaniem zdrowych organizacji, które chcą osiągać więcej poprzez lepsze wykorzystanie potencjału jaki już posiadają, przełamaniu ograniczeń utrudniających wzrost, a także budowaniu kultury efektywnej pracy.

czytaj więcej
Strona 1 2 148