.

Konferencja naukowa na AWF w Poznaniu

2019-11-20 ( środa )
AWF w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi, Sala 023 - 024 (Nowy Budynek Dydaktyczny)

Wszystkim nam bliskie jest prawdziwe dobro dzieci i młodzieży, ich prawidłowy rozwój oraz właściwe przygotowanie do życia. Towarzyszą temu emocje o różnym zabarwieniu, nad którymi powinni pieczę sprawować dorośli dbając aby były one dobre i właściwie nazwane. Szczególną odmianą emocji są te związane z rywalizacją w szeroko pojętej aktywności fizycznej i w różnych dyscyplinach sportu. Jednak mimo tych licznych jasnych stron pojawiają się i ciemniejsze. W pogoni za tzw. doskonałością i zdobywaniem coraz wyższych wyników czy zaszczytów, a często jako efekt krótkowzrocznej korzyści 'klubowej" czy trenerskiej zapomina się o prawidłowościach rządzących każdym etapem rozwoju łamiąc je i wykorzystując dla zaspokojenia ambicji trenerskich czy rodzicielskich.

Czy, a jeżeli tak, to jakie rozwiązania są możliwe w świetle obecnego stanu wiedzy? Jak określić różnymi metodami tempo indywidualnego rozwoju biologicznego? Jak przedwczesna specjalizacja wpływa na wskaźniki fizjologiczne dzieci i młodzieży? Czy kontuzja lub uraz raz nabyte pozwalają na uzyskanie optimum możliwości zawodnika na kolejnych etapach treningu i jakie mogą nieść konsekwencje w wieku dorosłym? Czy wynik wart jest każdej ceny, i jak sprawić, aby z pewnością był cenny na każdym etapie rozwoju?

W związku z powyższym Zakład Teorii Sportu z Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki zaprasza na konferencję pt. "Wykorzystanie wybranych metod oceny tempa rozwoju biologicznego w celu optymalizacji i indywidualizacji obciążeń treningowo - startowych w sporcie dzieci i młodzieży", która odbędzie się w środę 20 listopada w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Sala 023 - 024, Nowy Budynek Dydaktyczny).

Wśród zagadnień będą podejmowane takie tematy jak:

  • "Zależności między inwazyjnymi i nieinwazyjnymi metodami oceny dojrzewania w sporcie młodzieżowym - w kontekście zapobiegania przedwczesnej specjalizacji".
  • "Cechy fizjologiczne charakteryzujące przyszłe mistrzostwo sportowe młodych zawodników"
  • "Jak postrzegać przedwczesną specjalizację w sporcie w kontekście całożyciowej aktywności fizycznej i zdrowia?"
  •  "Wynik vs. Wynik"

Program konferencji