Aby wziąć udział w otwartym konkursie ofert w Poznaniu, należy skorzystać z platformy Witkac.pl - pełniącej funkcję generatora wniosków. Również w przypadku składania oferty na tak zwane "małe granty" zachęcamy do złożenia jej poprzez platformę. Witkac ułatwia Państwu przygotowanie i złożenie oferty zapewniając:

  • automatyczne wykonananie operacji rachunkowych w przygotowywanych ofertach (zliczanie kosztów, pilnowanie limitów narzuconych w konkursie, itp)
  • weryfikację prawidłowej wartości wkładu własnego (całkowitego, finansowego i osobowego)
  • sprawdzenie poprawność numeru NIP, REGON, KRS oraz konta bankowego oferenta
  • automatyczne tworzenie kopii zapasowej wniosku w trakcie edycji oferty
  • automatyczne wyrównywanie treści, w tym tabeli budżetowej - wygodniejsze i szybsze czytanie,
  • autoamtyczne tworzenie oferty na prawidłowym formularzu wniosku
  • ułatwienie przygotowania sprawozdania
  • i wiele innych

Wejdź do generatora systemu witkac.pl -> TUTAJ