INICJATORY 2021 rozdane!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka", Fundacja Wózkowicze oraz Fundacja Akcja Menstruacja - to zwycięzcy tegorocznych Inicjatorów w kategoriach Wspierający, Aktywizujący i Nowatorski. Inicjatora Roku oraz Inicjatora Mieszkańców im. Andrzeja Białasa otrzymała Fundacja Ratuj Ryby.

Konkurs Inicjatory powstał, by promować przedsięwzięcia pozarządowe oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców w roku poprzedzającym rozdanie nagród. 

W piątek, 15 lipca poznaliśmy zwycięzców w trzech kategoriach. W ramach Inicjatora Wspierającego kapituła brała pod uwagę działania ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska. Laureatem zostało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka" za inicjatywę "Przewijamy Poznań". To pierwsze w skali kraju tego typu przedsięwzięcie. Członkowie stowarzyszenia zwracają uwagę na kwestię dostępności toalet dla dorosłych, zależnych osób, które z powodu niepełnosprawności wynikającej z choroby, wieku czy urazów nie mogą w standardowy sposób korzystać z ogólnodostępnych ubikacji. Z inicjatywy stowarzyszenia w roku 2021 powstały w Poznaniu dwie komfortki w  Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Starym Zoo. Kolejne w restauracji "Rusałka" i trzy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W kategorii Inicjator Aktywizujący kapituła oceniała przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem została Fundacja Wózkowicze za inicjatywę "Ogniste Rydwany 2021". Latem ubiegłego roku w Poznaniu odbył się pierwszy w Polsce zlot użytkowników przystawek do wózków pod nazwą "Ogniste Rydwany". Trasa przejazdu była zaplanowana w taki sposób, aby pokazać mieszkańcom stolicy Wielkopolski, że osoby na wózkach inwalidzkich są częścią lokalnej społeczności. Kolejnym celem inicjatywy była integracja i aktywizacja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami, co było możliwe dzięki piknikowi zorganizowanemu nad jeziorem Maltańskim. 

W kategorii Inicjator Nowatorski oceniane były działania będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności. Laureatem została Fundacja Akcja Menstruacja za inicjatywę "Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach - pilotażowy projekt dla poznańskich szkół". Miała ona na celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków do higieny intymnej dziewczętom uczącym się w poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przeprowadzono także zajęcia edukacyjne. Fundacja we współpracy z Miastem Poznań udowodniła, że systemowa zmiana w powszechnym dostępie do środków menstruacyjnych jest możliwa. Inicjatywa objęła 43 szkoły i dotarła do 12 tys. uczennic. Pilotaż został bardzo dobrze przyjęty, dlatego projekt jest kontynuowany przez cały 2022 rok.

Zwycięzcę w kategorii Inicjator Roku i Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa oraz wyróżnionych poznaliśmy 4 września w trakcie Poznańskiego Targu Dobra, który - podobnie jak w ubiegłym roku - odbył się w Starym Zoo przy ul. Zwierzynieckiej 19. W tej edycji do konkursu wpłynęło łącznie 34  zgłoszeń. 

Kapituła konkursu za najlepszą inicjatywę 2021 r. uznała projekt realizowany przez Fundację Ratuj Ryby. "Cykliczny Program ekologiczny: "Jest Tego Warta". 93 działania 2021" - to projekt mający na celu ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną. W 2021 r. roku tylko w sprzątaniu brzegów Warty wzięło udział 2500 osób, łącznie pokonano 800 km, powstało 166 sztabów i zebrano 80000 kg śmieci. Natomiast w całej zeszłorocznej akcji ekologicznej wzięło udział 2691 uczestników, udało się im zebrać 5189 worków śmieci, co daje ok 95000 kg zanieczyszczeń. W zajęciach z edukacji ekologicznej  wzięło udział 1152 dzieci, natomiast w eko-piknikach organizowanych przez Fundację Ratuj Ryby - 17770 osób. Organizacja prowadzi także eko-rejsy, w których wzięło udział 301 osób. W ubiegłym roku przedsięwzięcie odbyło się po raz 7.

Za swoją inicjatywę Fundacja Ratuj Ryby otrzymała także Inicjatora Mieszkańców im. Andrzeja Białasa. To nagroda przyznawana przez poznanianki i poznaniaków, którzy w otwartym plebiscycie internetowym mogli głosować na wszystkie projekty, jakie zostały zgłoszone do  tegorocznej edycji konkursu. W głosowaniu za pośrednictwem strony poznan.pl wzięło udział blisko 3,5 tys. osób. Projekt "Jest Tego Warta"otrzymał aż 1066 głosów. 

Wzorem ubiegłego roku, patronem nagrody został Andrzej Białas, który był społecznikiem i przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. W latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania. Następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężką chorobą nowotworową. Odszedł we wrześniu 2019 roku, w wieku 62 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu Inicjatora i statuetki otrzymali również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. 

Kapituła konkursu przyznała także liczne wyróżnienia. W kategorii Inicjator Wspierający otrzymali je: Fundacja ORCHidea za inicjatywę "NEURO-ćwiczenia"; Fundacja Na Marginesie za przedsięwzięcie "Twórczość w codzienności. Cykl warsztatów kulturalno-socjalizujących dla osób z doświadczeniem bezdomności", Rakujemy jak chcemy - stowarzyszenie dziewczyn z rakiem piersi za inicjatywę "RakujeMY jak chcemy"; Fundacja Nordoff Robbins Polska za inicjatywę "Mobilne Centrum Muzyki"; Fundacja Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego za inicjatywę "Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego".

W kategorii Inicjator Aktywizujący wyróżnienia otrzymali: Fundacja Wózkowicze za inicjatywę "Kalendarz Fundacji Wózkowicze 2022"; Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO za inicjatywę "STARszaki"; Polish For You Karolina Sołtowska za inicjatywę "Polish Cafe"; Fundacja Ciszum za inicjatywę "Szkoła radzenia sobie".

W kategorii Inicjator Nowatorski wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO za inicjatywę "Senior w świecie VR" oraz Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi za inicjatywę "Psia Paczka".

Kapituła konkursu na wniosek przedstawicieli mediów, postanowiła o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia dla poznańskiego dziennikarza Szymona Mazura za jego wkład w zainicjowanie powstania Centrum Szyfrów Enigma.

W Kapitule konkursu Inicjatory 2021 zasiedli przedstawiciele lokalnych mediów, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP , Maria Lisiecka-Pawełczak, radna Miasta Poznania  oraz Alicja Białas, córka Andrzeja Białasa, zmarłego w 2019 roku byłego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, który patronuje nagrodzie mieszkańców. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej