Posiedzenia KDO

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2022:

 • 27 stycznia
 • 24 lutego
 • 17 marca
 • 13 kwietnia
 • 5 maja
 • 9 czerwca
 • lipiec- przerwa
 • sierpień - przerwa
 • 8 września
 • 6 października
 • 3 listopada
 • 1 grudnia

Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Godz. 10:00 - 12:30
Sala Biała

Do czasu zniesienia ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS COV-2 spotkania odbywają się w formie online.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołami z posiedzeń KDO.

Posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego są jawne i otwarte, z każdego spotkania sporządzany jest protokół. Za przygotowanie protokołów odpowiedzialny jest Przewodniczący.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej