Poznań. Szkolenie "TEATR W TERAPII" - 15.03.13

ul. Grochowe Łąki 7A/29, 61-752 Poznań

Centrum Kształtowania Umiejętności Społecznych Intellegere zaprasza na szkolenie "Teatr w terapii", które odbędzie się 15 marca 2013 w Poznaniu.

Celem warsztatów jest przygotowanie instruktorów, terapeutów instytucji pomocy i integracji społecznej do prowadzenia zajęć teatralnych m.in. z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, wykluczonymi społecznie i zawodowo, dziećmi z trudnych rodzin i świetlic socjoterapeutycznych. Udział w szkoleniu jest odpłatny. Program obejmuje:
- warsztat dykcyjny
- technika mowy
- praca nad tekstem
- interpretacja (wiersz, proza)
- nauka wyrażania emocji
- improwizacja
- rola kostiumu i scenografii w teatrze
- tworzenie obrazów scenicznych (jak dopasowywać je pod kontem osób niepełnosprawnych)
- muzyka w teatrze
- rekwizyt teatralny
- wielofunkcyjność rekwizytu
- ćwiczenia z przedmiotem
- ruch teatralny
- praca nad sobą
- głos i ciało
- praca nad ekspresją, plastyką ciała i gestem scenicznym
- współpraca w grupie
- praca partner - przestrzeń - przedmiot
- praca nad rolą
- rozwijanie kreatywności
- budowanie postaci
- dobór repertuaru
- praca z aktorem
- inscenizacja.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę praktyków w formie warsztatów. Miejsce prowadzonego szkolenia: Poznań Termin: 15.03.2013 8 GODZIN INTENSYWNYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KOSZT: 300,00 zł Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatów, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.intellegere.pl lub pod numerem telefonu + 48 605 257 539. Wspieramy również instytucje i organizacje przy realizacji projektów unijnych i przedsięwzięć finansowanych z małych grantów oraz organizujemy szkolenia zamknięte. W ramach współpracy przeprowadzamy każdy rodzaj szkolenia, warsztatów oraz treningów. Jesteśmy otwarci na Państwa zaproszenia do realizacji projektów.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu +48 605 257 539.

Kontakt: Patryk Budziński

Zobacz: www.intellegere.pl

sieci społecznościowe