Wolontariat pracowniczy

Ważnym dla prowadzenia firmy jest obecnie dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i kreowanie przejrzystości w relacjach z otoczeniem zewnętrznym i z własnymi pracownikami. Działania realizowane w tym nurcie nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przekładają się one na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów, urzędów czy pracowników, ułatwiają długofalową współpracę z partnerami biznesowymi, zwiększają zaangażowanie zatrudnionych w firmie, stwarzają pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu w kręgach administracyjnych i społeczeństwie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu może wyrażać się w inicjatywach ekologicznych i gospodarowaniu zasobami firmy w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Przedsiębiorstwa wdrażają rozwiązania pozwalające pracownikom na zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, dbają o ich formę i rozładowanie stresu. Firmy wspierają lokalne organizacje, przekazują dotacje, fundują stypendia lub wakacje dla dzieci.

Jednym ze sposobów na realizację społecznej odpowiedzialności w biznesie jest wolontariat pracowniczy. Oznacza on angażowanie pracowników danego przedsiębiorstwa w działania wolontariackie. Firma określa czas w jakim zatrudnieni w niej ludzie mogą świadczyć wolontariat na rzecz wybranej przez przedsiębiorstwo instytucji. Pracownicy realizują działania pomocowe w czasie swej pracy - pobierają za te godziny normalne wynagrodzenie. Ponadto szefowie przedsiębiorstwa ponoszą koszty organizacji wolontariatu i materiałów niezbędnych do działania pracowników. Przykładowe działania w ramach wolontariatu pracowniczego mogą objąć: spotkanie pracowników z seniorami przebywającymi w placówce opiekuńczej i wspólne upiększenie ich ogrodu, pomalowanie i wyposażenie świetlicy dla dzieci, organizację rajdu dla osób z niepełnosprawnościami. Wolontariat pracowniczy to świetny sposób na integrację i docenienie podwładnych, a także na kreowanie satysfakcji pracowników i wzbudzenie w nich poczucia bycia potrzebnym.