Internetowa Giełda Używanych Podręczników

Podczas wypełniania formularza zwróć uwagę na oznaczenia pól, w które wpisujemy dane.

Wszystkie pola oznaczone dopiskiem Pole obowiązkowe należy koniecznie wypełnić.

pole obowiązkowe

W polach z wpisana komendą wybierz zaznacz odpowiednią kategorię

pole wyboru z listy

W punkcie opis książki możesz napisać w jakim stanie jest podręcznik, czy są do niego zeszyty ćwiczeń, czy jest to np. podręcznik z zakresem rozszerzonym itp.

opis książki

Pole zdjęcie umożliwia dodanie zeskanowanej okładki lub zdjęcie oferowanego do sprzedaży podręcznika.

Nie próbuj dodawać zdjęć o wielkich rozmiarach!

okładka książki

Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk dalej. Wprowadzone dane zostaną zweryfikowane i nastąpi przejście do ekranu z podsumowaniem.

Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych naciśnij przycisk wyślij. Dane zostaną wysłane na serwer giełdy, gdzie zostaną sprawdzone przez administratora.

Jeśli zauważysz, że w formularzu pojawił się jakichkolwiek błąd we wprowadzonych danych, przed wysłaniem danych wybierz opcję wróć. System wyświetli ponownie formularz, który pozwoli poprawić dane.

dalej
podsumowanie
podsumowanie - przyciski

Graficzne wyróżnienie komunikatów

Komunikaty pojawiające się podczas pracy z formularzami mogą być wyróżnione w następujący sposób:

informacja - ikona Informacja - komunikat zawiera informację dla użytkownika formularza, np. o warunkach wypełnienia formularza.
ostrzeżenie - ikona Ostrzeżenie - wystąpiła sytuacja uniemożliwiająca przejście do dalszych części formularza.
błąd - ikona Błąd - podczas pracy w formularzem wystąpił krytyczny błąd, np. zostały utracone uprzednio wprowadzone dane. W takim wypadku zalecany jest kontakt z odpowiednią jednostką miejską odpowiedzialną za formularz.

Informacje o błędnym wypełnieniu formularza

Podczas pzechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami formularza, automatycznie sprawdzana jest poprawność wprowadzonych przez użytkownika danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, wyświetlane są odpowiednie komunikaty oraz wyróżnione są pola zawierające błędne informacje.

Komunikat o błędach w formularzu - komunikat ten informuje użytkownika o błędnym wypełnieniu formularza oraz o ilośći błędów. błąd
Komunikat o błędzie oraz wyróżnienie pola formularza - pole formularza zawierające błędnie wprowadzone dane jest wyróżnione, prezentowany jest również krótki opis błędu. błąd