Niepubliczne Przedszkole Artystyczne im. św. Cecylii - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

Etat/liczba godzin: instruktor tańca : zumba, nowoczesne formy tańca 2 godziny tygodniowo

Kontakt

600 255 921
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne im. św. Cecylii
Kicin ul. Rolna 24

Telefon: 600 255 921
E-mail: eve107@interia.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-17

Oferta ważna do: 2019-08-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).