Dodano: 25.04.2017

Rowerowy Poznań wyszkoli rowerzystów

Miasto zorganizuje szkolenia dla rowerzystów. Podczas warsztatów i wspólnych przejazdów po Poznaniu, prawidłowych zachowań w ruchu drogowym uczyć ich będą eksperci ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Ze szkoleń skorzysta aż 600 uczniów szkół oraz 100 dorosłych rowerzystów.

Szkolenia dla dzieci, realizowane w ramach pilotażowych programów edukacji rowerowej, będą obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne, dzięki którym uzyskają one niezbędną wiedzę na temat przepisów drogowych, jak i wspólne przejazdy rowerowe po okolicach szkoły, które z kolei pozwolą na przećwiczenie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego trudniejszych manewrów, takich jak np. skręt w lewo.

- Teoretyczne przeszkolenie dzieci bez wyjazdu z nimi na ulicę to za mało, aby mogły się potem samodzielnie poruszać po mieście, dlatego ważne jest dla nas, aby chętnym dać tę możliwość. Oczywiście oczekujemy, że instruktorzy zaproponują przejazdy możliwie spokojnymi ulicami - mówi, zastępca prezydenta Maciej Wudarski.

Eksperci Stowarzyszenia Rowerowy Poznań zbadają też, jakimi trasami docierają do szkoły uczniowie biorący udział w programie, a następnie, wspólnie z dyrektorami szkół wskażą, jakie poprawki są potrzebne, aby dojeżdżanie rowerem do szkoły stało się bezpieczniejsze, a przez to bardziej popularne.

Szkolenia dla osób dorosłych będą oparte na wspólnym przejeździe trenera i dwóch kursantów wybraną trasą.  Rowerowy Poznań gwarantuje każdemu uczestnikowi doradztwo w zakresie wyboru najlepszej drogi z domu do pracy, a także powtórkę - najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa rowerzystów - przepisów ruchu drogowego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które już jeżdżą rowerem, ale boją się poruszać niektórymi ulicami i w związku z tym rezygnują z możliwości codziennych dojazdów do pracy rowerem, bądź też jeżdżą obecnie chodnikami.

Dodatkowym efektem obydwu projektów będzie sporządzony w oparciu o rozmowy z uczestnikami szkoleń raport wskazujący miejsca, które zdaniem rowerzystów są niebezpieczne i wymagają przebudowy lub szczególnej uwagi policji i straży miejskiej. Dokument ten będzie wykorzystywany przy planowaniu dalszych działań miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Zobowiązanie Miasta do zorganizowania szkoleń rowerowych znalazło się wśród ustaleń audytu polityki rowerowej BYPAD, który odbył się pod koniec 2015 roku.

 - Szkolenia dla rowerzystów to w naszym przekonaniu jedno z działań, które powinno wdrożyć każde miasto, które chce, żeby ruch rowerowy stawał się jednocześnie coraz większy i bezpieczniejszy. Poznań zdecydowanie do takich miast należy - podkreśla prezydent Wudarski.

Wszystkie szkolenia przeprowadzi Stowarzyszenie Rowerowy Poznań - "Sekcja Rowerzystów Miejskich", wyłonione przez miasto w otwartym konkursie ofert. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niecałe 98 tys. zł.


Dodano: 05.04.2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji pasów rowerowych w ulicach Słowiańskiej i Murawa.

Na stronie Zarządu Dróg Miejskich (link) zaprezentowano koncepcję rozwiązań poprawiających warunki jazdy dla rowerzystów poruszających się po terenie Winograd. Wraz z projektem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 "Rowerowe Winogrady" ma ona uspójnić sieć infrastruktury rowerowej i połączyć istniejące szlaki w ulicach: Winogrady, Murawa, Szelągowska, Naramowicka, Aleje Solidarności, Księcia Mieszka I i Winogrady.

Prosimy o Państwa uwagi i spostrzeżenia do projektu. Na uwagi czekamy do wtorku, 18 kwietnia 2017 roku.


Dodano: 20.03.2017

Konkurs dla organizacji pozarządowych - szkolenia rowerowe

Wydział Transportu i Zieleni zaprasza organizacje pozarządowe do zgłoszenia ofert na realizację pilotażowego programu szkoleń rowerowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych.

Szkolenia dla dorosłych będą oparte na wspólnym przejeździe wybranej trasy przez trenera i osobę szkoloną. Powinny być dedykowane osobom, które jeżdżą rowerem, ale boją się wjechać same na niektóre ulice i na przykład jeżdżą obecnie chodnikiem. Trenerzy powinni pokazać bezpieczne zachowania, może też zaproponują inną trasę, aby zapewnić mniej osobom szkolonym większe poczucie bezpieczeństwa na drodze.
W odniesieniu do szkoleń dla młodzieży wymagania konkursowe zakładają, że co najmniej 600 dzieci będzie miała zajęcia w formie warsztatu lub prezentacji, a co najmniej 200 z nich wyjedzie z instruktorami na ulicę. Powinno to być uzupełnienie kursów na kartę rowerową, które zwykle kończą się uzyskaniem uprawnienia bez wyjazdu na ulice, gdzie odbywa się ruchu samochodowy.

Szkolenia dla rowerzystów to część realizacji planu działań wypracowanego podczas audytu polityki rowerowej BYPAD, przeprowadzonego w Poznaniu pod koniec 2015 roku. 

Środki zarezerwowane na realizację zadania to 60 tys. zł na działania dla uczniów i 40 tys. - na szkolenia dorosłych. Oferty można składać za pośrednictwem serwisu witkac.pl do 9 kwietnia br.


Dodano: 10.03.2017

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag do koncepcji budowy drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic: Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza. Na stronie Zarządu Dróg Miejskich (link) prezentowane są dwa warianty rozwiązań. W celu przedstawienia bardziej dokładnego i przejrzystego opisu koncepcja została podzielona na dwa etapy (odcinki). Prosimy o Państwa uwagi, opinie i spostrzeżenia w terminie do 27 marca 2017 roku.


Dodano: 06.03.2017

10 marca rozpoczną się konsultacje "Koncepcji projektowej dla budowy drogi dla rowerów i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ul. Lechickiej, w ul. Połabskiej od ul. Lechickiej do Al. Solidarności oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza"

Konsultacje mają na celu wskazanie najlepszych rozwiązań, miejsc, które należy uwzględnić, wybranie elementów z przedstawionych wariantów, które najbardziej odpowiadają mieszkańcom naszego miasta.
Koncepcja powstała z inicjatywy Rady Osiedla Piątkowo (odcinek wzdłuż Umultowskiej) oraz z chęci lepszego skomunikowania Naramowic i zachodniego Piątkowa z centrum miasta. Trasa ułatwi także dojazd do kampusu UAM na Morasku.
Przedstawimy dwa warianty koncepcji. Na podstawie przekonsultowanej koncepcji ZDM zamierza w 2017 roku zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na budowę.


Dodano: 28.02.2017

NA POCZĄTKU SEZONU ROWERU MIEJSKIEGO NA 21 NOWYCH STACJACH POJAWIĄ SIĘ TERMINALE WYPOSAŻONE W ANALOGOWY EKRAN

W najbliższą środę, 1 marca, rozpocznie się kolejny sezon roweru miejskiego. Do dyspozycji użytkowników będzie 87 stacji i ponad 900 rowerów. Nextbike Polska, operator Poznańskiego Roweru Miejskiego poinformował, że - w związku z opóźnieniami w dostawach - w początkowym okresie na 21 stacjach w nowych lokalizacjach uruchomione będą terminale wyposażone w analogowy ekran.

W ubiegłym roku użytkownicy PRM mieli do dyspozycji 61 stacji i 700 rowerów. Od początku sezonu 2017 - stacji będzie 87 (plus jedna sponsorska), a rowerów ponad 900. Pięć stacji w nowych lokalizacjach wybudowano jeszcze w ubiegłym roku, powstaje kolejnych 21. Trwają dostawy rowerów do stacji.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu został powiadomiony przez firmę Nextbike Polska, operatora systemu PRM, o opóźnieniach w dostawach terminali. W związku z tym, w 21 nowych lokalizacjach zainstalowane zostaną terminale innego typu (wyposażone w analogowy ekran). Sukcesywnie będą one wymieniane na takie same, jak w pozostałych stacjach PRM - Nextbike Polska proces zostanie zakończony do końca marca br.

Decyzja o takim rozwiązaniu została podjęta z myślą o użytkownikach roweru miejskiego. Dzięki niemu od początku tegorocznego sezonu użytkownicy będą mogli korzystać z zalet rozbudowanego systemu PRM.

Jak zapewnia Nextbike Polska, zastosowanie w części stacji terminali innego typu nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie całego systemu PRM: funkcjonalności polegające na obsłudze procesu rejestracji, pobrania i zwrotu roweru, pozostaną bez zmian.

Nextbike Polska oraz ZTM przepraszają za zaistniałą sytuację.


Dodano: 16.02.2017

1 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ KOLEJNY SEZON POZNAŃSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO, A JESZCZE W LUTYM POWSTANĄ NOWE STACJE. SPRAWDŹ GDZIE!
Rozpoczął się montaż stojaków w stacjach roweru miejskiego, które powstały w grudniu 2016 roku. Po zakończeniu tych prac, operator systemu PRM przystąpi do budowy stacji w nowych lokalizacjach. Od nowego sezonu, czyli 1 marca 2017r., do dyspozycji użytkowników będzie 87 stacji PRM (dodatkowo - jedna stacja sponsorska)!

W lipcu ubiegłego roku Poznański Rower Miejski rozrósł się z 37 stacji i ponad 440 rowerów do 61 stacji i 700 rowerów. Użytkownikom udostępniono rowery z fotelikami dla dzieci oraz - w stacjach w pobliżu Jeziora Maltańskiego - rowerki dla najmłodszych. Posiadaczom biletów okresowych na karcie PEKA zaproponowano niższą taryfę wynajmów.

Po rozbudowie nastąpił gwałtowny wzrost zarówno liczby użytkowników, jak i wypożyczeń. Od 1 marca do 30 listopada 2016r. liczba wypożyczeń sięgnęła 388 256, a rejestracji nowych użytkowników - 25 091 (dla porównania w 2015r. było to odpowiednio 124 926 wynajmów i 13 926 rejestracji). To dowodzi, że działania zmierzające do rozwoju systemu to krok w dobrym kierunku: zwiększona dostępność stacji PRM odpowiada użytkownikom. Dlatego ZTM kontynuuje proces.  

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2017 nowe stacje powstaną w 21 nowych lokalizacjach:

- Aleje Marcinkowskiego   (skrzyżowanie z ul. 23 Lutego, przy restauracji);

- Brzask/ Międzychodzka (na ul. Brzask);

- Dożynkowa (przy budynku Uniwersytetu Przyrodniczego);

- Dworzec Autobusowy (od strony ronda Szczęśliwej Podróży);

- Dworzec Zachodni PKP (przy poczcie);

- Jarochowskiego- Palacza (po południowej stronie ul. Palacza);

- Jarochowskiego- Potworowskiego (od strony parku);

- Koronkarska (przy przystanku autobusowym);

- Murawa- Słowiańska (po stronie budynku Urzędu Miasta Poznania);

- os. Dębina (przy centrum handlowym);

- os. Oświecenia (na wysokości ul. Mieszkowskiej);

- os. Przyjaźni (przy skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z Zagonową);

- os. Wichrowe Wzgórze (od strony ul. Murawa, przy przejściu podziemnym);

- Poznańska- Jeżycka (na ul. Poznańskiej);

- rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego (od strony placu Kazimierza Nowakowskiego);

- Szamarzewskiego- Długosza (na ul. Szamarzewskiego);

- Szamotulska- Szamarzewskiego  (przy UAM);

- Bułgarska- Marcelińska  (przy Business Garden);

- Wyspiańskiego- Ułańska (przy sklepie Żabka);

- Złotowska  (przy skrzyżowaniu z ul. Pozdawnicką, obok przystanku);

- plac Wiosny Ludów (przy przystanku tramwajowym na ul. Strzeleckiej).

Z Poznańskiego Roweru Miejskiego korzysta niemal 60 tys. użytkowników, którzy od początku funkcjonowania systemu (czyli od wiosny 2012r.) do końca ubiegłorocznego sezonu dokonali niemal 671 tys. wynajmów.

Od początku sezonu 2017 do dyspozycji użytkowników będzie 87 stacji PRM i 913 rowerów. Do dyspozycji użytkowników jest również stacja sponsorska (10 rowerów) przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego, finansowana przez partnera biznesowego firmy Nextbike, która jest operatorem systemu PRM. Można z niej korzystać na takich samych zasadach, jak z roweru miejskiego.

Kolejna rozbudowa zaplanowana jest na przyszły rok (w 2018r. liczba stacji wyniesie 107 a rowerów 1113). 10 proc. nowych rowerów jest wyposażonych w foteliki do przewozu dzieci.

Załączniki


Dodano: 01.02.2017

CHODNIK I DROGA ROWEROWA LUB CIĄG PIESZO-ROWEROWY W UL.ZŁOTOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL.MALWOWEJ DO UL.MIASTKOWSKIEJ W POZNANIU

Informuemy, że na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich (TUTAJ) została zaprezentowana koncepcja projektu pn. Złotowska- chodnik i ścieżka rowerowa. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków w terminie od 30 stycznia do 17 lutego.


Dodano: 25.01.2017

CHODNIK I DROGA ROWEROWA NA UL.ZŁOTOWSKIEJ

Informujemy, że w poniedziałek, 30 stycznia br., na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich (http://www.zdm.poznan.pl/) zostanie zaprezentowana koncepcja projektu pn. Złotowska- chodnik i ścieżka rowerowa.
Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Autorzy projektu jako główny cel wskazali zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie osobom starszym, jak i rowerzystom. Wskazali również inne argumenty, na przykład możliwość dojazdu rowerem poza miasto, jak również ułatwienie dostępu dla mieszkańców Skórzewa i dotarcia do centrum Poznania. Dodali również, że sprzyjającą okolicznością jest połączenie nowej drogi rowerowej z istniejącą już infrastrukturą rowerową.
Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie koncepcji, w dwóch wariantach. Pierwszy wariant zakłada budowę oddzielonych od siebie chodnika i drogi rowerowej. Chodnik z kostki ma szerokość 1,5 metra, droga rowerowa o szerokości dwóch metrów zostanie wykonana z asfaltobetonu. Jedynie na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy, ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym. Wariant ten zakłada ruch po jednej, tj. południowo-wschodniej stronie ulicy (prawej od strony ronda Malwowa/Złotowska/Poznańska).
Drugi wariant zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra i nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od istniejącej drogi rowerowej przy rondzie Malwowa/Złotowska/Poznańska jest zlokalizowany po stronie południowo-wschodniej (prawej) a od ul. Owczej po stronie zachodnio-północnej (lewej).
Realizacja obu wariantów wiąże się z koniecznością wycinki drzew, wykupem gruntów. Dlatego elementami koncepcji, które przedstawiamy na naszej stronie internetowej są również pliki zawierające inwentaryzację istniejącej zieleni przyulicznej oraz szacunkowe kosztorysy inwestycji.
Który wariant zostanie zrealizowany i czy dokładnie w zaproponowanym przez projektanta kształcie? To jest właśnie temat naszych konsultacji. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków w terminie od 30 stycznia do 17 lutego.


Dodano: 22.12.2016

TRWA MONTAŻ PIĘCIU NOWYCH STACJI ROWERU MIEJSKIEGO. BĘDZIE MOŻNA Z NICH KORZYSTAĆ OD WIOSNY PRZYSZŁEGO ROKU

Zgodnie z zapowiedziami, w Poznaniu rozpoczął się montaż pięciu nowych stacji roweru miejskiego. Użytkownicy PRM będą mogli korzystać z nich od początku przyszłorocznego sezonu. To jednak nie koniec rozbudowy systemu.

Nowe stacje, z których będzie można korzystać od wiosny, znajdują się w następujących lokalizacjach:

- Połabska (przy przystanku Połabska SAM, kierunek Lechicka)

- Głogowska/Krauthofera

- Rolna (pomiędzy Czwartaków i Partyzancką, przy przystanku w kierunku Wspólnej))

- Rynek Wschodni (Główna, przy Harcerskiej)

- al. Solidarności (PST, kierunek Sobieskiego)

W przyszłym roku system powiększy się o kolejnych 21 stacji, w tym jedną, sfinansowaną przez radę osiedla.

Jak podaje firma Nextbike Polska, która jest operatorem PRM, od uruchomienia systemu w połowie kwietnia 2012 roku 58 207 zarejestrowanych użytkowników dokonało już 670 959 wypożyczeń.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Poznański Rower Miejski rozrósł się z 37 stacji i ponad 440 rowerów do 61 stacji i 700 rowerów. Użytkownikom udostępniono rowery z fotelikami dla dzieci oraz - w stacjach w pobliżu Jeziora Maltańskiego - rowerki dla najmłodszych. Dla posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA udostępniono promocyjną taryfę.

W październiku 2016 roku w Poznaniu uruchomiono pierwszą stację sponsorską, sfinansowaną przez partnera biznesowego firmy Nextbike Polska, która jest operatorem PRM. Użytkownicy zyskali w ten sposób kolejne miejsce, w którym mogą  - na takich samych zasadach jak w systemie PRM - wypożyczyć lub zwrócić rower.


Dodano: 20.12.2016

BUSPAS NA BUKOWSKIEJ NIE TYLKO DLA AUTOBUSÓW

Rowerzyści jadący ul. Bukowską w stronę centrum Poznania mogą pomiędzy ul. Szylinga, a Zeylanda korzystać z buspasa.

W celu poprawienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej pomiędzy lotniskiem na Ławicy, a Centrum - w tym także ulepszenia dojazdów autobusami z części Grunwaldu i Jeżyc na ul. Bukowskiej powstały buspasy.

W tym roku na odcinku od skrzyżowania z ul. Szylinga (Kraszewskiego) do Zeylanda (Gajową) docelowo zmieniono organizację ruchu. Na części jezdni wydzielono buspasy, które prowadzą w obu kierunkach. Dzięki temu autobusy nie muszą stać w korkach wraz z samochodami osobowymi.  Mogą z nich korzystać także taksówkarze oraz... rowerzyści. Ci ostatni tylko jeśli jadą w stronę Centrum (kierunek do skrętu w ul. Gajowej). Dzięki takiemu rozwiązaniu na ul. Bukowskiej od al. Polskiej aż do Zeylanda zachowana jest ciągłość infrastruktury rowerowej w kierunku zgodnym z ruchem ogólnym.

W przeciwnym kierunku prowadzący rowery muszą nadal korzystać z ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się od strony zoo, czyli w taki sposób jak to miało wcześniej miejsce.


Dodano: 28.11.2016

TO BYŁ REKORDOWY SEZON ROWERU MIEJSKIEGO W POZNANIU. W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE JESZCZE WIĘCEJ STACJI I BICYKLI

W 2016 roku rekordowy okazał się sierpień - w ten wakacyjny miesiąc rowery miejskie w Poznaniu wypożyczono ponad 72 tys. razy. System zyskał nowych użytkowników - w sumie jest ich już prawie 60 tys. Z końcem listopada kończy się sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego, ale w przyszłym roku rowerzyści będą mieli do dyspozycji jeszcze większą niż dotychczas liczbę stacji i bicykli.

W lipcu tego roku Poznański Rower Miejski rozrósł się z 37 stacji i ponad 440 rowerów do 61 stacji i 700 rowerów. Użytkownikom udostępniono rowery z fotelikami dla dzieci oraz - w stacjach w pobliżu Jeziora Maltańskiego - rowerki dla najmłodszych. Dla posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA udostępniono promocyjną taryfę.

Po rozbudowie nastąpił gwałtowny wzrost zarówno liczby użytkowników, jak i wypożyczeń. To dowodzi, że rozwój systemu to "strzał w dziesiątkę". Tylko w sierpniu br. liczba wynajmów przekroczyła 72 tys. - ten wynik do tej pory pozostaje rekordowy.

Jesienna aura wyraźnie jednak zniechęciła użytkowników roweru miejskiego w Poznaniu. Po rekordowym sierpniu liczba wypożyczeń gwałtownie spadła. We wrześniu i październiku rowery miejskie wypożyczano po ponad 30 tys. razy, natomiast w listopadzie (do 23 dnia tego miesiąca -  zaledwie 15 tys. razy. W związku z tym zapadła decyzja, aby nie przedłużać sezonu - 30 listopada będzie ostatnim dniem, w którym możliwe będzie wypożyczenie roweru miejskiego.

Mamy dobrą wiadomość: W przyszłorocznym sezonie użytkownicy PRM będą mieli do dyspozycji kolejne nowe stacje. System, zgodnie z planowaną rozbudową, powiększy się o 20 stacji (200 rowerów, z których 10 proc. będzie wyposażonych w foteliki dziecięce). Dodatkowo, do dyspozycji użytkowników zostanie oddanych 6 kolejnych stacji, w tym jedna - sfinansowana przez radę osiedla.

Przypominamy również, że dzięki podpisanym porozumieniom, w Poznaniu mogą powstawać tzw. rowerowe stacje sponsorskie (organizowane przez Nextbike, a finansowane przez partnerów biznesowych), które współdziałają z PRM. Pierwsza taka stacja powstała w październiku br. na Jeżycach.

W 2016 roku najpopularniejsze (zarówno pod względem liczby wypożyczeń, jak i zwrotów) były stacje PRM: Półwiejska, Rondo Rataje oraz Małe Garbary.


Dodano: 25.11.2016

UDOGODNIENIA DLA ROWERZYSTÓW I PIESZYCH NA UL.JAROCHOWSKIEGO

Rowerzyści mogą już korzystać ze śluzy rowerowej i kontrapasa. Piesi bezpieczniej przejdą na drugą stronę ulicy dzięki nowej sygnalizacji świetlnej.


Przypomnijmy. Śluza rowerowa to wydzielona powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a linią zatrzymania, której nie mogą przekroczyć samochody. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie poprawia się bezpieczeństwo. Kierowcy obligowani są do udzielenia pierwszeństwa rowerzystom, którzy opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi.
W tym przypadku rowerzyści dojeżdżający ulicą Jarochowskiego do skrzyżowania, zarówno od ulicy Winklera jak i Górczyńskiej, mogą wybrać jazdę w ulicę Palacza lub na wprost.
Na ulicy Jarochowskiego, na odcinku od ulicy Palacza do ulicy Winklera, został wyznaczony kontrapas, który umożliwia jazdę rowerem "pod prąd". Dzięki jego wytyczeniu możliwa jest jazda rowerem w obu kierunkach. Dodatkowo, na jezdni, z której korzystają kierowcy, zostały wymalowane znaki P-27 ? to coraz częściej stosowane "sierżanty", które wskazują rowerzystom tor i kierunek ruchu, a kierowcom przypominają o dzieleniu jezdni z jednośladami.
Sytuacją na skrzyżowaniu ulic Jarochowskiego z Palacza ułatwia zastosowanie video-detekcji wykrywającej zbliżających się do skrzyżowania pojazdów. Dzięki niej czas oczekiwania na sygnał zielony jest krótszy. Zamontowane zostały dedykowane rowerzystom mini sygnalizacje, doskonale widoczne dla oczekujących na śluzie rowerowej. Nie zapomniano również o pieszych - na skrzyżowaniu zostało wyznaczone dodatkowe przejście przez ulicę Palacza (wlot wschodni) z sygnalizacją świetlną.
Z zastosowanych tu udogodnień będą mogli korzystać młodzi rowerzyści dojeżdżający do mieszczącej się przy ulicy Jarochowskiego Szkoły Podstawowej nr 69.
Koszt wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ulicy Jarochowskiego na odcinku od ulicy Winklera do Palacza wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Palacza - Jarochowskiego wyniósł ponad 117 tys. złotych. Dodatkowo, w obrębie skrzyżowań ulicy Jarochowskiego z Palacza i Winklera zostały wykonane remonty cząstkowe chodników za kwotę 65,4 tys. złotych.


Dodano: 16.11.2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO WZDŁUŻ PST

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem koncepcyjnym ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST.
Więcej informacji TUTAJ.


Dodano: 19.10.2016

PIERWSZA W POZNANIU STACJA SPONSORSKA ROWERU PUBLICZNEGO

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań - Zarządem Transportu Miejskiego i spółką Nextbike Polska, możliwy staje się montaż stacji sponsorskich roweru publicznego, które będą kompatybilne z Poznańskim Rowerem Miejskim. Pierwsza taka stacja zacznie funkcjonować w czwartek, 20 października br. przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego.

Poznański Rower Miejski funkcjonuje od wiosny 2012 roku. Obecnie liczy 61 stacji (czyli automatycznych wypożyczalni) i ponad 700 rowerów. Od lipca tego roku do dyspozycji użytkowników PRM są również rowery z fotelikami dla dzieci oraz - w pobliżu Jeziora Maltańskiego - rowerki dziecięce. Dla posiadaczy biletów okresowych na imiennej karcie PEKA wprowadzono także promocyjną taryfę.

Dzięki podpisanemu porozumieniu już dziś mogą natomiast powstawać stacje sponsorskie - organizowane przez Nextbike, a finansowane przez partnerów biznesowych - które będą współdziałać z PRM.

Pierwsza stacja sponsorska roweru publicznego (10 bicykli) powstała przy zbiegu ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego (przy sklepie Lidl). Zostanie uruchomiona w dniu 20 października.


Dodano: 12.10.2016

WARSZTATY - PROGRAM ROWEROWY

Przypominamy, że tylko do czwartku (13.10.2016) można zapisywać się na spotkanie  warsztatowo-konsultacyjne dotyczące Programu Rowerowego, które odbędzie się 15 października 2016r. o godz.11 w Urzędzie Miasta Poznania.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:  tz@um.poznan.pl.


Dodano: 04.10.2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU ROWEROWEGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu rozwoju infrastruktury rowerowej do roku 2022.

Konsultacje społeczne potrwają od 05 do 25 października 2016 r.

Więcej szczegółów dotyczących harmonogramu konsultacji TUTAJ


Dodano: 06.09.2016

JAK PORUSZAĆ SIĘ W STREFIE TEMPO 30? STRAŻ MIEJSKA UCZY! 

Straż Miejska uczy poznaniaków, jak poruszać się w Strefie Tempo 30. Akcja informacyjna skierowana jest przede wszystkim do rowerzystów, którzy nie potrafią korzystać z nowych ścieżek rowerowych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wkrótce podobne działania, w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu rozpocznie Zarząd Dróg Miejskich.

Przez najbliższe dni patrole straży miejskiej będzie można spotkać w centrum, na ul. 27 Grudnia, przy skrzyżowaniu z ul. Ratajczaka, później pojawią się na drogach dojazdowych do ronda Kaponiera.

- Obserwujemy, że choć stare znaki zniknęły, wielu rowerzystów wciąż jeździ na pamięć. Uczulamy, by zwracać uwagę na nowe oznakowanie, nie jeździć po chodnikach czy starych ścieżkach - mówi Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej Miasta Poznania. - Na razie nie wypisujemy mandatów. Rozdajemy ulotki, przypominamy podstawowe zasady, takie jak zasada prawej ręki, ograniczonego zaufania i inne.

Strażnicy miejscy przyznają, że z dnia na dzień rowerzyści coraz sprawniej korzystają z nowych rozwiązań wprowadzonych w ramach strefy tempo 30, nadal popełniają jednak wiele błędów. Najczęstsze to jazda po chodnikach, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych czy niewłaściwe korzystanie z pasów kontraruchu oraz jazda na pamięć. - Zmyliła mnie czerwona kostka brukowa na chodniku - przyznaje rowerzystka zatrzymana przez patrol straży miejskiej na chodniku przy księgarni św. Wojciecha, gdzie przed zmianami była ścieżka rowerowa.

- Nowe ścieżki są na pewno lepszym rozwiązaniem, bo na tę na chodniku często wchodzili piesi. Zmian jest sporo i niektórzy na pewno są zaskoczeni. Przydałaby się jakaś spójna informacja na temat tego, jak się poruszać rowerem czy samochodem -  mówi Dorota Sieczka Kaczmarek, rowerzystka.

Mapy ze schematem poruszania się w ramach Strefy Tempo 30 będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Będzie można je też otrzymać na stoiskach ZDM, które pojawią się w mieście w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

- Planujemy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych w związku z nową organizacją ruchu w centrum. Podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu będzie można umówić się na wycieczkę po Strefie Tempo 30, podyskutować ze specjalistami - zapowiada Agata Kaniewska, rzecznik prasowy ZDM. - Za pomocą specjalnej ankiety będziemy też pytać poznaniaków, jak oceniają nową organizację ruchu, czy ich zdaniem jest ona właściwa dla pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów. Być może pojawią się jakieś sugestie, propozycje, by coś ulepszyć i poprawić.

Joanna Żabierek/biuro prasowe