Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania

Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania stanowią załącznik do zarządzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019 r.

Standardy określają zasady i wytyczne, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu, projektowaniu, budowie i remoncie infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Poznania.

W uzasadnionych przypadkach można uzyskać zgodę na odstępstwa od ustalonych zasad i wytycznych. Niezbędnym warunkiem udzielenia zgody na odstępstwo jest pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Koordynatora Infrastruktury Rowerowej w Zarządzie Dróg Miejskich.

Treść zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: Zarządzenie nr 481/2019/P (bip.poznan.pl).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej