Fontanna Prozerpiny (Stary Rynek)

Ustawiona jest na Starym Rynku przed ratuszem. Powstała na miejscu starej, sięgającej początku XVII w.studni, jednej z czterech znajdujących się na rynku. Przebudowa nastąpiła w l. 1758-66. Barokowa, wykonana w piaskowcu rzeźba, nawiązująca do mitologii, ilustrująca scenę porwania Prozerpiny przez władcę podziemia - jest dziełem Augustyna Schöpsa. Cztery płaskorzeźby na ścianach basenu przedstawiają żywioły: ogień, powietrze, wodę i ziemię, a towarzyszy im herb miasta. Rzeźba stanowi dzieło wybitne i całkowicie samodzielne, nie związane z otaczającą architekturą. W latach dziewięćdziesiątych została odrestaurowana. Należy dodać, że pozostałe spośród studni Starego Rynku znikły w połowie XIX w. na skutek wprowadzenia wodociągów.
Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej