Jeziora Poznania

Położenie Poznania w obrębie Pojezierza Wielkopolskiego sprawia, że na obszarze miasta, obok gęstej sieci rzek, znajdują się duże, naturalnie ukształtowane jeziora oraz liczne, niewielkie oczka polodowcowe. Jest tu także ok. 150 sztucznych zbiorników wodnych, a wśród nich największe - Malta i Rusałka, które upiększają tereny rekreacyjne. Ze względu na powierzchnię, walory przyrodnicze, znaczenie ekologiczne, rekreacyjne i gospodarcze szczególnie ważne dla miasta są jeziora: Kierskie i Strzeszyńskie oraz (wymienione wcześniej) Malta i Rusałka.


Jezioro Kierskie
Jezioro Kierskie jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym położonym w granicach Poznania. Jego powierzchnia wynosi 285 ha. Średnia głębokość akwenu to 10,1 m, ale są miejsca, gdzie dochodzi ona do 37,6 m. Przeszło 12 - kilometrowa linia brzegowa zapewnia doskonałe warunki turystyczne i rekreacyjne. Wśród lasów liściastych, wzdłuż wschodniego brzegu jeziora, usytuowane są dróżki spacerowe, które zachodnim klinem zieleni prowadzą aż do Parku Sołackiego.
Przez cały rok jezioro jest dostępne dla wędkarzy, którzy mogą liczyć przede wszystkim na okonia, płoć, szczupaka, karpia, bolenia. Wędkować można zarówno z brzegu, jak i łodzi. Materiał zarybieniowy jest wprowadzany kilka razy roku przez gospodarstwo rybackie http://rybakowka-kiekrz.pl.
Nad Jeziorem Kierskim znajdują się dwa strzeżone kąpieliska: w Krzyżownikach i Kiekrzu, oraz liczne ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe. Ponieważ nad Jeziorem Kierskim działają prężne ośrodki żeglarstwa (w zimie sportu bojerowego), charakterystycznym elementem krajobrazu są przystanie żeglarskie.


Jezioro Malta
Jezioro Malta jest zbiornikiem sztucznym. Powstało w 1952 r. przez spiętrzenie wód rzeki Cybiny. W latach 1980-1990 niecka zbiornika i jego otoczenie zostało gruntownie zmodernizowane. Po zakończonej w 1990 r.rekultywacji, jezioro Malta osiągnęło powierzchnię 64,0 ha. Średnia głębokość akwenu wynosi 3,13 m, ale są miejsca, w których sięga ona 5,0 m.
Jezioro Malta to obecnie jeden z lepszych torów regat kajakowych i wioślarskich w Europie. Organizowane są tu zawody krajowe i międzynarodowe, m.in. w 1990 r.odbyły się mistrzostwa świata w kajakarstwie. Nad jeziorem znajduje się także kąpielisko, zaplecze campingowe i gastronomiczne.
Jezioro Malta i okalający je park to atrakcyjne przez cały rok miejsce rekreacji.


Jezioro Rusałka
Jezioro Rusałka jest sztucznym zbiornikiem wodnym. Powstało w 1943 r. przez spiętrzenie rzeki Bogdanki. Jezioro położone jest w zachodnim klinie zieleni - na Golęcinie. Akwen zajmuje powierzchnię 36,7 ha. Średnia głębokość jeziora to 1,9 m, maksymalna - 9,0 m. Długość linii brzegowej wynosi 3300 m.
Jezioro Rusałka należy do ogólnie dostępnych wód Polskiego Związku Wędkarskiego, jednak - z uwagi na jego położenie - obowiązuje na nim zakaz wędkowania w porze nocnej i spiningowania. Rusałka zalicza się do jezior typu sandaczowego, ale w akwenie pływają także karpie, węgorze, leszcze, liny, amury białe, szczupaki, płocie i wiele innych gatunków.
Bliskie położenie jeziora od centrum miasta i atrakcyjne tereny wokół niego sprawiają, że jezioro jest bardzo popularnym miejscem letniego wypoczynku mieszkańców Poznania i turystów. W sezonie letnim nad jeziorem czynny jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, który sprawuje opiekę nad kąpieliskiem strzeżonym. Kąpielisko wyposażone jest w pomosty, rynnową zjeżdżalnię do wody o dł. 93 m, wypożyczalnię sprzętu pływającego, szatnie oraz zaplecze gastronomiczne. Ośrodek może przyjąć ok. 10 tys.osób.


Jezioro Strzeszyńskie
Jezioro Strzeszyńskie jest naturalnym zbiornikiem wodnym, oddalonym o ok. 10 km od centrum Poznania. Powierzchnia akwenu wynosi 34,9 ha. Średnia głębokość jeziora to 8,2 m, a w najgłębszym miejscu pomiary wskazują 17,8 m. Linia brzegowa o długości 4,5 km, to teren porośnięty głównie lasami liściastymi i sosnowymi, wykorzystywany przede wszystkim do celów rekreacyjnych.
Jezioro użytkowane jest przez Polski Związek Wędkarski w Poznaniu. Dbając o jak najlepsze warunki do wędkowania, związek prowadzi prace związane z zarybianiem i odłowami. Jezioro zaliczane jest do typu sielawowego. Oprócz sielawy występuje w nim także: karp, węgorz, leszcz, lin, szczupak, krąp, ukleja, płoć, okoń, sieja, karaś i kiełb.
W okresie letnim Jezioro Strzeszyńskie jest bardzo atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym. Położony nad jeziorem ośrodek dysponuje kąpieliskiem na 10 tys.osób, motelem oraz restauracją czynną przez cały rok. W skład obiektu wchodzą również domki letniskowe oraz camping na ok. 150 osób.
Jezioro Strzeszyńskie jest najczystszym z dużych akwenów Poznania.