Ogród dendrologiczny

(ul. Wojska Polskiego 71 D)

Ogród Dendrologiczny jest placówką naukowo-dydaktyczną Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Na obszarze 4,17 ha zgromadzono około 670 taksonów (gatunków, odmian i form) roślin drzewiastych zgrupowanych w licznych kolekcjach o układzie systematycznym. Są wśród nich zarówno drzewa i krzewy występujące w Polsce w stanie naturalnym jak i liczne gatunki obcego pochodzenia, głównie azjatyckie i północnoamerykańskie. Część z nich to taksony rzadkie, ginące lub mało znane jak np. sosna Armanda (Pinus armandii), sosna giętka (Pinus flexilis), sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica), cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens), cyprys Bakera (Cupressus bakeri), wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides), brzoza karłowata (Betula nana) czy dąb omszony (Quercus pubescens).
Dostępność dla publiczności:
od 1 kwietnia do 31 października, codziennie, w godz. 8.00 - 18.00; zimą tylko w dni robocze, w godz. 8.00 - 15.00,
wejście od strony Zakładów Naukowych AR (furtka przy Collegium Cieszkowskich).