Park Adama Mickiewicza

Założony w latach 1907-10 na terenie dawnych fortyfikacji. Jest klasycznym przykładem połączenia obiektów architektonicznych i ogrodowych. Park związany jest kompozycyjnie z gmachem Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki. Przed budynkiem teatru usytuowany jest długi basen z efektowną, szeroko spadającą fontanną, okolony ścieżką spacerową.