Park Tysiąclecia

Rozciąga się przy północnym krańcu - Komandorii, pomiędzy ul. Warszawską a Jeziorem Maltańskim. Urządzono go na terenie leśnym, na miejscu dawnej strzelnicy wojskowej; charakterystycznym drzewem - licznie występującym na terenie parku - jest robinia akacjowata. Zajmuje powierzchnię 26,3 ha. Park został udostępniony publiczności w 1966 r., prace wykończeniowe trwały do 1970 r. Powstał wówczas m.in. niewielki amfiteatr z muszlą koncertową.
W parku znajduje się ok. 30 pomnikowych głazów narzutowych (największy z nich ma obwód 560 cm), wydobytych podczas kształtowania niecki dennej pobliskiego jeziora.
Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998,