W zielonej, przyjaznej przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu odbyło się długo wyczekiwane Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzenie zgromadziło osoby uczniowskie i nauczycielskie z różnych poznańskich szkolnych kół wolontariatu. Zgłoszeń do udziału w Forum było kilkadziesiąt, jednak tylko części szkół udało się zakwalifikować do udziału w wydarzeniu.

Liczba wyników na stronie
10