Imprezy otwarte w Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej " Osiedle Młodych "

2011-12-01 ( czwartek ) – 2011-12-31 ( sobota )
12:00-20:00
Poznań

WYKAZ   IMPREZ  OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH w Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu - GRUDZIEŃ  2011 r.

Pełen wykaz w załączniku

Wykaz imprez