"Josela Rakowera rozmowa z Bogiem"

2012-01-13 ( piątek )
19:00
Poznań, ODK Pod Lipami, os. Pod Lipami, pawilon 108

Kategoria: Inne

Monodram Zvi Kolitz w wykonaniu Sławomira Hollanda.

"Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" to tekst, który od kilkudziesięciu lat zajmuje w kulturze i religii żydowskiej szczególne miejsce; tekst na poły legendarny, odnaleziony rzekomo w butelce pod gruzami warszawskiego getta. Jest to modlitwa spisana przez żydowskiego powstańca w ruinach płonącego domu, na kilka godzin przed ostatnim dla niego zachodem słońca.W oczekiwaniu na śmierć autor notuje historię zagłady swojej rodziny - żony i pięciorga dzieci - a także słodycz zemsty, którą przyniosło mu zabijanie wrogów w czasie walk powstańczych. "Rozmowa..." zawiera też potężną modlitwę, wadzenie się z Bogiem, któremu zarzuca okrucieństwo.

Bilety dostępne w:

Zobacz www.psmwinogrady.pl/