Jedna z prac

Wystawa - Grepsy - CDV Kolektyw

2016-03-05 ( sobota ) – 2016-03-17 ( czwartek )
18:00-19:00
Centrum Kultury Amarant, ul. Słowackiego 19, Poznań

Kategoria: Wystawy

Wystawa pod tytułem Grepsy - CDV Kolektyw prezentuje prace studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej Collegium Da Vinci w Poznaniu. Realizacje powstały w ramach zajęć Działania i Struktury Wizualne prowadzonych przez Macieja Kuraka oraz w Pracowni Dźwiękowej i Wizytującej pod kierunkiem Moniki Pich. Wystawa jest zbiorem społeczno-kulturowych odniesień i zagadnień percepcyjnych. Gromadzi autorskie myśli, skojarzenia, obiekty wizualne, etiudy dźwiękowe , które są próbą krytycznej analizy i interpretacji zadań podejmowanych w ramach wspomnianych wyżej pracowni. Prace posiadają oszczędną, minimalistyczną strukturę, która kontrastuje z wielopoziomową warstwą znaczeniową. Są przewrotną reprezentacją potocznych myśli, punktów widzenia, skojarzeniową refleksją na temat codziennych gestów. Ta swoista "gra z resztkami" odkrywa nowe znaczenia zwykłych przedmiotów, zdarzeń i zaprzecza stereotypowym zachowaniom. Tworzy śmiałe, oszczędne w formie grepsy wyobrażeniowe wyrażające sprzeciw wobec rutyny życia i dosłowności znaczeń. Prezentowane prace, ze względu na nietypowy charakter, stają się istotne dopiero w kontekście ekspozycyjnym. Jest to podstawowa wartość wystawy oparta na współdziałaniu i koegzystencji, budująca nowe myśli i przewrotne sensy