Na grafice plakat wydarzenia.

Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku - konferencja naukowa

2023-09-20 ( środa ) – 2023-09-22 ( piątek )
Collegium Historicum UAM (Aula im. Gerarda Labudy), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i zaprezentowania szerszemu gronu uczestników wyników najnowszych poszukiwań badawczych z zakresu historii oraz archeologii okresu wczesnego średniowiecza w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwi to poszerzenie horyzontów oraz stanie się przyczynkiem do zwrócenia uwagi na nowe obszary badań nad chrystianizacją tego obszaru Europy. W czasie konferencji zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny z udziałem wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, a następnie sześć sesji wykładowych. Uczestnicy przedstawią dwanaście referatów, po których nastąpi dyskusja. Należy zauważyć, że przyjęta formuła konferencji jest unikatowa. Sprzyja szerszemu poznaniu prezentowanych tematów oraz rzeczywistej wymianie poglądów.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Archeologii i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut De Republica. Wydarzenie wspiera także Wydawnictwo Miejskie Posnania. Miejscem obrad będzie Collegium Historicum UAM (Aula

im. Gerarda Labudy), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)

prof. dr hab. Andrzej Michałowski (Wydział Archeologii UAM)

prof. UAM dr hab. Marcin Danielewski (Wydział Archeologii UAM)

prof. UKW dr hab. Dariusz Karczewski (Wydział Historyczny UKW w Bydgoszczy)

prof. UAM dr hab. Marzena Matla (Wydział Historii UAM)

mgr Jacek Wrzesiński