Zdjęcie przedstawiające farbki, pisaki, artykuły papiernicze.

Wzrastanie poprzez artedziałanie

10.06 – 22.07.2020
17:30

Fundacja Motylarnia w ramach oferty wakacyjnej przygotowała cykl zajęć Wzrastanie poprzez artedziałanie.

Odbędzie się 9 zajęć organizowanych przez specjalistki z Fundacji Rozwoju Motylarnia zakładających wspólne artystyczno-terapeutyczne zadania, które są realizowane w oparciu o atrakcyjnie przedstawione scenariusze, by następnie podczas spotkań online móc pokazać, omówić i wyrazić swoje refleksje / wrażenia dotyczące procesu tworzenia.

Funkcją arteterapii jest dbanie o równowagę psychiczną, rozładowanie frustracji, zmniejszenie lęków, ułatwienie komunikacji z innymi ludźmi, budowanie pozytywnego nastawienia do świata, zmniejszenie poziomu agresji, podniesienie samooceny, jak również wzbogacenie życia wewnętrznego, zdobycie nowych umiejętności czy poszerzenie wiedzy. Ponadto zajęcia z arteterapii mogą być ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu rodziców z dziećmi. Wspólna praca nad zadaniami jest alternatywną formą kreatywnego spędzania czasu razem w "realnym" świecie.

Każdy scenariusz jest publikowany w środę, by po tygodniu na spotkaniu online (środa, g. 17.30) móc porozmawiać o swoich wrażeniach i doświadczeniach.

Grupa docelowa: Rodziny, rodzice + dzieci

Link: www.motylarnia.org/artedziałanie, link do zamkniętej grupy po wypełnieniu fomularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGOHkhFUey6ZnykqLlfgK48pVWeby3_SW3gFpz4FcdKZ3Zvw/viewform?usp=sf_link

Zobacz motylarnia.org/artedzialanie/