a

Spotkanie wokół książki - Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

2017-12-04 ( poniedziałek )
18:00
Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

W ramach Forum PTPN zapraszamy na dyskusję wokół książki prof. Ewy Domańskiej "Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała".

Nekros to książka o życiu. Ontologię martwego ciała i szczątków, którą proponuje Autorka, przenika idea nekrowitalizmu, tj. możliwości czerpanie życia z tego, co uważa się za martwe oraz humicznych fundamentów świata. Publikacja definiuje i określa ramy studiów martwego ciała i szczątków, prezentując je jako samodzielne i wielodziedzinowe pole badań związane z naukami o życiu i o Ziemi. Proponuje podejście komplementarne włączając się w tworzenie zorientowanej na przyszłość holistycznej wiedzy łączącej nauki humanistyczne i społeczne z naukami przyrodniczymi.

Książka podzielona jest na dwie części: część pierwsza - "Nekropolityka" dotyczy sposobów postępowania ze szczątkami, które uwikłane zostają w doraźne interesy władzy i polityki (fenomen obozowego muzułmana, sprawa repatriacji szczątków Witkacego, kwestia relacji pomiędzy historią i prawem, dyskusja na temat ekshumacji w Jedwabnem); część druga - "Eko-Nekro" prezentuje ekologiczno-nekrologiczną perspektywę długiego trwania jako próbę upodmiotowienia szczątków i przydania im sprawczości (ekologia dekompozycji w przestrzeniach Zagłady, cmentarze protestanckie jako eko-ekumeny, biourny i grobowy kult drzew, vestigia jako ślady ofiar bomby atomowej w Hiroszimie, "diamenty pamięci" jako węglowe formy życia). W rozważaniach istotną rolę odgrywa teoria metamorfozy nekrotycznej (przekształcania ludzkich szczątków pod wpływem czynników naturalnych lub za pomocą technologii) i jej różne rodzaje (adherencja, dendryfikacja, humifikacja i krystalizacja), które książka identyfikuje i określa.

W dyskusji wezmą udział:

  • prof. Dorota Głowacka,
  • dr Kornelia Kajda,
  • prof. Krzysztof Makowski
  • prof. Janusz Piontek

_
opr.LT

Baner