mailowy kontakt z organizatorem: tel.799881691@gmail.com

Świadomość jako kompetencja

2020-02-10 ( poniedziałek )
18:30-20:00
Restauracja Pod Pręgierzem, Stary Rynek 25, Poznań

Czy Twoja świadomość może lepiej wypełniać swoje naturalne zadania?

Wieloznaczny termin "rozwój świadomości" oznacza zazwyczaj promocję określonego światopoglądu. Takie podejście opiera się na założeniu, że o "poziomie świadomości" decydują wypełniające ją treści - oferowane przez otoczenie kulturowe, w postaci konkurujących ze sobą narracji.

Jednak świadomość ma historię o wiele starszą niż ludzka kultura i jej narracje - jest przecież właściwością nie tylko ludzkich umysłów. Jej zadaniem jest indywidualne odnajdywanie prawidłowości w obserwowanych zjawiskach, budowanie użytecznego obrazu świata i, na podstawie tej wiedzy, wyznaczanie celów i dostosowanie strategii działania do zmieniających się okoliczności. W tym aspekcie świadomość jest podmiotową kompetencją, którą można intencjonalnie rozwijać, przekraczając przy tym ramy aktualnej oferty kulturowej i jej dyskursów.

Laboratorium Świadomości NOWY KANON zaprasza na prelekcję i dyskusję o możliwościach, narzędziach i metodach rozwoju świadomości. Uczestnicy porozmawiają także o korzyściach wynikających z umiejętności zmiany perspektywy poznawczej.

Spotkanie odbędzie się w sali VIP (ostatnia na dole), w Restauracji Pod Pręgierzem.

Wstęp wolny.

Zobacz www.facebook.com/events/476371213048739/