Pomnik Arystotelesa, fot. Kateriny Zisopulu-Bleja

Arystoteles łaciński w ramach cyklu Spacery z Arystotelesem

2017-02-24 ( piątek )
18:00
Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27, Poznań

Wykład "Arystoteles łaciński" - dr Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).

Przedmiotem najbliższego spotkania w ramach "Spacerów z Arystotlesem" jest recepcja myśli arystotelesowskiej w średniowiecznej Europie Łacińskiej.

Dowiemy się, w jakim czasie, jakimi drogami i za czyim pośrednictwem przedostawały się na tereny zachodniej Europy dzieła Stagiryty i jego komentatorów.

Druga część wykładu poświęcona będzie kwestii skromnej recepcji nauki Arystotelesa przed wiekiem XIII, z uwzględnieniem możliwego wpływu dostępnych wówczas dzieł z dziedziny logiki na rozwój średniowiecznej dialektyki i początki rozważań scholastycznych.

Narracja wykładu skupi się na problematyce arystotelizmu łacińskiego w XIII wieku oraz dokonaniach głównych myślicieli owego stulecia, którzy - zwłaszcza pod wpływem filozofii przyrody i metafizyki Stagiryty - zainspirowani zostali do nowych poszukiwań intelektualnych i nowego odkrywania świata.

Omówiona zostanie także kondycja arystotelizmu w XIV wieku, nadwyrężonego na skutek tzw. artykułów paryskich z 1277 roku oraz aktywnych w pierwszej połowie tego stulecia nowych kierunków filozoficzno-teologicznych.

Prelekcję zakończy krótkie posumowanie, wypunktowujące znaczenie myśli arystotelesowskiej dla kultury średniowiecznej.