Krucyfiks z nieznanej osady (XI w.) - obecnie teren wsi Żółte, gmina Drawsko Pomorskie

Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

09.04 – 17.07.2016

Założeniem wystawy jest ukazanie niezwykłego bogactwa sztuki tego okresu, w oparciu o wybór znakomitych dzieł przechowywanych w zbiorach państwowych i kościelnych. Wystawa, na którą złoży się około 100 eksponatów - rzeźb, obrazów, obiektów rzemiosła, detali architektonicznych - wskazywać będzie na ważne dla historii i kultury polskiej wydarzenia, a zarazem na miejsca i postaci. Zamiarem twórców wystawy jest również wskazanie na aktualność wielu aspektów dziedzictwa wieków średnich dla współczesnego człowieka. Na średniowiecze przypadała przeszło połowa naszej państwowej historii - to czas, kiedy ostatecznie wykształciła i utrwaliła się polska państwowość; to czas, z którego wyrasta polska tożsamość.

Wystawa będzie ucztą dla wszystkich wrażliwych na piękno sztuki odbiorców. Będzie okazją do podziwiania kunsztu najlepszych twórców epoki wieków średnich w Polsce. Prezentowany wybór dzieł niemal wyłącznie dotyczy sztuki sakralnej, ale pomyślany został w taki sposób, by ukazać rolę Kościoła rzymskokatolickiego jako szczególnego, bo obecnego od początku polskiej państwowości "kustosza" zabytków, równoległego obok państwa opiekuna bezcennych zasobów kultury. Wystawa ma ten właśnie aspekt uwypuklić poprzez realną współpracę i silną reprezentację zabytków z kościołów i parafii, a także muzeów diecezjalnych oraz państwowych z całego kraju.

Akcentem kończącym wystawę będzie dzieło sztuki współczesnej, kompozycja Stefana Gierowskiego Malowanie dziesięciorga przykazań, którego powstanie zainspirował obraz XV-wiecznego anonimowego artysty. Ten ponadczasowy i intrygujący dialog twórców ma na zasadzie paraboli ustanowić klamrę między uniwersalnymi wartościami świata współczesnego i dawnego, wiecznie aktualnymi pytaniami dotyczącymi ludzkiej egzystencji, kondycji i relacji międzyludzkich.

Muzyka towarzysząca wystawie pochodzi z płyty Agnieszki Budzińskiej-Bennett i Ensemble Peregrina pt. "Sacer Nidus", która powstała dzięki Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Kurator: dr Adam Soćko

akt.sw

Zobacz www.mnp.art.pl