Poznajemy świat pszczół i zapylaczy - zapraszamy na warsztaty!

Edukacja ekologiczna stanowi wielkie wyzwanie i jest niezwykle ważne, abyśmy już od najmłodszych lat kreowali w dzieciach proekologiczne postawy. 

Warsztat dla dzieci wczesnoszkolnych "Pszczoła miodna - mała bohaterka" - grafika artykułu
Warsztat dla dzieci wczesnoszkolnych "Pszczoła miodna - mała bohaterka"

Z przyjemnością informujemy, że miasto Poznań otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Organizacja warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży na terenie m. Poznania". Celem działania jest popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia bioróżnorodności dla życia na świecie, roli pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu przyrody i środowiska oraz zmian klimatu i jego wpływu na zapylacze.

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta Poznania do skorzystania z bezpłatnych warsztatów w ramach miejskiego programu "Poznań dla pszczół".

Dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych oferujemy możliwość organizacji w placówce warsztatów pn. "Pszczoła miodna - mała bohaterka". Podczas warsztatów dzieci poznają świat pszczół, mają możliwość zobaczyć np. pokazowy ul oraz stworzyć świeczki z plastra woskowego "węzy", a na zakończenie warsztatów uczestniczą w zabawie ruchowej polegającej na zbieraniu pyłku oraz wykonują taniec pszczół.

Każdy warsztat odbywa się na terenie placówki, trwa 1 godzinę i przeznaczony jest dla grupy ok. 25 dzieci. Dostępne terminy: 25 września; 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 października.

Dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych zapraszamy na 3 godzinny warsztat "Przygoda z zapylaczami". Uczestnicy warsztatów będą szukać różnic, podobieństw oraz identyfikować poszczególne cechy morfologiczne zapylaczy i utrwalać poznane cechy wykonując pracę plastyczną; zaobserwują i nauczą się dostrzegać różne elementy budowy kwiatów, a za pomocą doświadczeń poszukają w kwiatach pyłku oraz nektaru. Dzieci stworzą również mapę myśli z produktami zawdzięczanymi zapylaczom, wśród których znajdzie się m.in. zupa pomidorowa, lody wiśniowe czy tort czekoladowy.

Uczestnicy, poprzez udział w zabawie ruchowej sprawdzą, jak to jest być trzmielem, który budzi się w środku ciepłej zimy, gdy na zewnątrz nie ma pożywienia oraz jak to jest być motylem, który poszukuje nektaru w czasie długiej suszy. Natomiast poprzez dyskusję moderowaną odpowiedzą na pytania jak przygotować się na coraz bardziej niespodziewane zjawiska pogodowe i omówią wpływ roślin na łagodzenie skutków zmiany klimatu, zwłaszcza w warunkach dużych miast.

Na zakończenie warsztatu uczestnicy przeprowadzą burzę mózgów w poszukiwaniu pomysłów jak można pomagać zapylaczom w miastach i co zrobić, by miejskie ogrodnictwo (działki, przydomowe ogródki, balkony) było jak najbardziej przyjazne przyrodzie.

Każdy warsztat odbywa się na terenie placówki, trwa 3 godziny i przeznaczony jest dla grupy ok. 30 dzieci. Dostępne terminy: 25, 26, 27, 28 września; 17,18,19, 24, 25, 26 października.

Chęć udziału placówki w warsztatach należy zgłaszać w terminie do 20 września na e-maila: poznandlapszczol@um.poznan.pl, podając nazwę placówki, ilość grup/klas zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach oraz osobę do kontaktów z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu/e-maila.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 878 50 51.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!