Konkurs plastyczny dla dzieci pn."Cztery pory roku w świecie zapylaczy"

Miasto Poznań serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z przedszkoli oraz z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Poznania do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". W tym roku zachęcamy dzieci do stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej własne obserwacje życia zapylaczy wiosną, latem, jesienią lub zimą.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).

Prace wraz kartami zgłoszeń należy doręczyć w zaklejonych kopertach z opisem: "Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy":

osobiście do skrzynki podawczej znajdujących się w holach budynków Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, ul. 3 Maja 6, ul. Libelta16/20, ul. Gronowa 20, ul. Za Bramką1 - do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy";

lub

korespondencyjnie na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania ul. 28 czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań - do dnia 26 kwietnia 2023 r. w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy";

lub

elektronicznie w postaci zdjęcia lub skanu (rozdzielczość min. 300 DPI) na adres poznandlapszczol@um.poznan.pl do dnia 26 kwietnia 2023 r. z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Każdy plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na: www.poznan.pl/pszczoly

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 26 maja 2023 r. na stronie internetowej Miasta Poznania.

Konkurs plastyczny pn." Cztery pory roku w świecie zapylaczy" jest organizowany przez Miasto Poznań-Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w ramach programu "Poznań dla pszczół".

Serdecznie zapraszamy, atrakcyjne nagrody czekają!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej