Warsztat "Jak uczyć o owadach i zależnościach w przyrodzie?" - II edycja warsztatu

Miasto Poznań oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zapraszają nauczycieli, animatorów i edukatorów do udziału w bezpłatnym warsztacie pt. "Jak uczyć o owadach i zależnościach w przyrodzie?", realizowanym w ramach programu "Poznań dla pszczół".

Dzieci korzystające ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - grafika artykułu
Dzieci korzystające ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej

Spotkanie odbędzie się 27 września 2023 r. w godzinach 15:00-19:30. Rozpoczęcie warsztatu zaplanowane jest w miejskiej pasiece w Lesie Dębińskim. Pasieka zlokalizowana jest obok siedziby Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2.

Od wielu lat, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwuje się wzrost zainteresowania dobrostanem owadów, a zwłaszcza zapylaczy. Coraz lepiej rozumiemy ich kluczową rolę w środowisku oraz dostrzegamy bogactwo produktów i usług im zawdzięczanych. Chcemy podejmować działania na rzecz tych niezwykłych zwierząt, a te będą skuteczne jedynie wtedy, gdy odpowiedzą na realne wyzwania i potrzeby. Dlatego też zapraszamy do zgłębienia tajemnic zapylaczy podczas jesiennego warsztatu.

W programie spotkania przewidzieliśmy czas na część terenową, podczas której odwiedzimy miejską pasiekę, skupimy się na obserwacjach zapylaczy oraz aktywnościach edukacyjnych, jakie można zrealizować podczas spaceru ścieżką edukacyjno-przyrodniczą "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". W drugiej części spotkania - stacjonarnej, zajmiemy się tematem miejsca owadów w sieci zależności przyrodniczych, przyjrzymy się także roślinom przyjaznym owadom oraz zbierzemy pomysły na zaangażowanie społeczności szkolnej w ochronę zapylaczy. Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Warsztaty pozwolą na poszerzenie wiedzy entomologicznej i botanicznej, mamy nadzieję że staną się także źródłem inspiracji i pomysłów na prowadzenie przyrodniczych zajęć w terenie i w klasie.

Rejestracja dla nauczycieli na warsztat dostępna na stronie: https://odnpoznan.pl/kalendarz/szkolenia/dla-nauczycieli-2/warsztaty-metodyczne-wr/wr33-1

Zapisy dla animatorów i edukatorów na adres: poznandlapszczol@um.poznan.pl w tytule prosimy wpisać tytuł warsztatu.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki