a

Wykład prof. dr hab. Anita Magowska w ramach projektu W drodze ku niepodległosći

2018-10-04 ( czwartek )
18:00
Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Wykład zatytułowany: Nie tylko Marcinkowski. Medycyna i służba zdrowia w dziewiętnastowiecznej Wielkopolsce wygłosi prof. dr hab. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

Prof. dr hab. Anita Magowska to kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu, doktorat uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN. Jej zainteresowania naukowe obejmują: historię medycyny i farmacji, historię prasy, etykę zawodów medycznych oraz afrykanistykę. Jest m.in. przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, prezydentem Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha, sekretarzem generalnym International Academy of the History of Pharmacy oraz redaktor naczelną czasopisma "Acta Medicorum Polonorum".

Zapowiadając swój wykład, prof. Anita Magowska przypomina, że ikoną dziewiętnastowiecznej medycyny poznańskiej pozostaje Karol Marcinkowski, jednak nie można zapomnieć o innych niezwykłych lekarzach pracujących w Wielkopolsce w okresie zaborów. Niezwykłych, bo żyjących i pracujących z poczuciem misji, jaką była dla nich nie tylko służba chorym ale i działania na rzecz poprawy ich bytowania oraz zachowania ducha narodowego. Bohaterami wykładu będą więc także: Teofil Matecki, Franciszek Chłapowski, Walenty Panieński i inni lekarze praktykujący w Wielkopolsce w XIX wieku. Pojawiały się przed nimi różne wyzwania, w tym: wprowadzenie stetoskopu do praktyki lekarskiej, walka z gruźlicą i epidemiami cholery, opieka nad ubogimi, wprowadzenie znieczulenia, medykalizacja szpitali. Lekarze i ich losy, stan teorii i praktyki lekarskiej, zagrożenia zdrowia oraz struktury instytucjonalne opieki medycznej w dziewiętnastowiecznym Poznaniu będą wyznaczać narrację wykładu.

Wykładowi otwartemu tradycyjnie towarzyszyć będzie jednodniowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN, zatytułowana "Nowiny Lekarskie - pismo wielkopolskich lekarzy".

Zarówno na wykład, jak i wystawę - wstęp wolny.

_
opr.LT