Pomniki Powstańcze na poznańskich cmentarzach

Pomniki Powstańcze na poznańskich cmentarzach

2014-11-01 ( sobota ) – 2014-11-02 ( niedziela )
10:00
Cmentarz Górczyński, ul Ściennego, Poznań

Na wystawie można zobaczyć filatelistykę, prasę przedwojenną. W kaplicy natomiast przedwojenny Pomnik Powstańców Wielkopolskich, który stał na cmentarzu przed wojną, oryginalne zdjęcia ze Światowida z lat 1926, 1928, 1929, 1939. Pomniki Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach poznańskich.